Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Intenta escapar, si puedes....

empezar

INTRODUCCIÓN

Aunque estemos en casa, vamos a intentar acabar el trimestre por todo lo alto. Resuelve las pruebas para conseguir escapar del cole.¿Serás capaz?

MISIONES

1

2

3

4

Misión FINAL

5

7

=

98

x

21

16

14

19

11

A

18

¿Qué falta para completar la operación?

16

=

17

33

-

÷

x

B

+

¿Qué falta para completar la operación?

14

+

=

48

39

7

9

10

C

8

¿Qué falta para completar la operación?

14

-

25

=

80

55

-

÷

x

D

+

¿Qué falta para completar la operación?

14

-

9

÷

=

9

36

3

5

6

C

4

¿Qué falta para completar la operación?

14

-

9

+

¡ENHORABUENA!

14

-

9

*Recuerda el resultado de la operación para más adelante

4

+

RESPUESTAINCORRECTA

*¡Vuelve a intentarlo!

OBSERVA BIEN LA IMAGEN

LENGUA Y LITERATURA

MATEMÁTICAS - ÁLGEBRA

MATEMÁTICAS APLICADAS

FÍSICA QUÍMICA

Matemáticas - Aritmética

HISTORIAANTIGUA

MATEMÁTICAS

Ciencias Naturales

GEOGRAFÍA

ÉTICA

Educación física

Ciencias Sociales

RESPONDE CORRECTAMENTE

¿Cúantos libros de color verde hay?

5

4

3

x

-

=

=

RESPONDE CORRECTAMENTE

¿Cúantos libros sobre matemáticas hay?

4

3

2

x

-

=

=

3

RESPONDE CORRECTAMENTE

¿Cúantos libros tienen este símbolo ?

3

2

1

x

-

=

=

3

4

RESPONDE CORRECTAMENTE

¡ENHORABUENA!

¡Recuerda el resultado de la operación para más adelante!

x

-

=

=

3

4

3

RESPUESTAINCORRECTA

*¡Vuelve a intentarlo!

450

630

150

205

820

915

¿Qué hora es?

Está cerrado

Está cerrado

Está cerrado

Está cerrado

Está cerrado

450

630

150

205

915

¿Qué hora es?

Es hora de ir a clase de Educación Física, coge la llave para ir al gimnasio

?

Completa o campo semántico

Pera

Pexego

Pexegueiro

Limón

C

Pereira

Maceira

Laranxeiro

Limoeiro

Que palabra sobra na familia de palabras de mar

Mariñeiro

Submarino

Navegar

Maremoto

Mariñeiro

Submarino

Navegar

Maremoto

ELIXE A PELOTA CORRECTA

?

Opción 01

Opción 02

Opción 03

Opción 04

RESPUESTAINCORRECTA

*¡Vuelve a intentarlo!

RESPUESTASCORRECTAS

*¡La cifra conseguida en esta misión es el número 0!

RESPUESTASCORRECTAS

*¡La cifra conseguida en esta misión es el número 0!

ENCIENDE EL PROYECTOR

Mira el vídeo y responde correctamente

Cando comeza a historia?

Co primeiro ser humano

Coa aparición da escritura

A historia non existe

Pregunta 1 de 10

Que se conseguiu no paleolítico?

O lume

A gandería, a agricultura e a roda

A metalurxia

Pregunta 2 de 10

Que se conseguiu no neolítico?

O lume

A agricultura, a gandería e a roda

A metalurxia

Pregunta 3 de 10

Na Idade antiga...

Atopamos as civilizacións grega, exipcia e romana.

Atopamos os castros en Galicia

As dúas opcións son correctas

Pregunta 4 de 10

A idade Media

Comeza coa escritura.

Comeza co descubrimento de América.

Era época de castelos.

Pregunta 5 de 10

A Idade Moderna

Comeza co descubrimento de América

Comeza coa caída do Imperio Romano

Comeza coa Revolución Francesa.

Pregunta 6 de 10

A Idade Contemporánea

Comeza coa caída do imperio Romano

Comeza co descubrimento de América

Comeza coa Revolución Francesa

Pregunta 7 de 10

Na revolución industrial inventouse

Os barcos

O ferrocarril

Os móbiles

Pregunta 8 de 10

A civilización exipcia caracterizouse por:

A invención da democracia e as olimpíadas

Por crear as escolas, as calzadas e o seu imperio.

Polas pirámides e os faraóns.

Pregunta 9 de 10

É interesante coñecer o pasado para

As dúas opcións son correctas

Enender o presente

Mellorar o futuro

Pregunta 10 de 10

Noraboa!

O número desta misión é o 5

RESPOSTAINCORRECTA

VOlve intentalo!

Contesta a las preguntas

PREGUNTA 1 de 10

¿Cómo se escribe?

Jugete

Jugüete

Juguete

PREGUNTA 2 de 10

¿Cómo se escribe?

Paragüero

Paragero

Paraguero

PREGUNTA 3 de 10

¿Cómo se escribe?

Hervir

Ervir

Herbir

PREGUNTA 4 de 10

¿Cómo se escribe?

Bebí

Beví

Bebí

PREGUNTA 5 de 10

¿Cómo se escribe?

Enredaderra

Enredadera

Enrredadera

PREGUNTA 6 de 10

¿Cómo se escribe?

Prohivido

Prohibido

Proibido

PREGUNTA 7 de 10

¿Cómo se escribe?

io

Yo

llo

PREGUNTA 8 de 10

¿Cómo se escribe?

Acuzena

Azucena

Azuzena

PREGUNTA 9 de 10

¿Cómo se escribe?

Ágila

Ágüila

Águila

Pregunta 10 de 10

¿Cómo se escribe?

Excavadora

Excabadora

Escavadora

RESPUESTASCORRECTAS

*¡La cifra conseguida en esta misión es el número 7!

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

.

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

*

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

**

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

***

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

****

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

PULSA OK

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

*

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

**

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

***

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

****

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

PULSA OK

Introduceel número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

ERROR

¡ENHORABUENA!

Volver al inicio