Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ostatnia Wieczerza

Start

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dziś dowiemy się jak wyglądała Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa i jak obchodzimy Wielki Czawartek.

W Wielki Czwartek, Pan Jezus zaprosił swoich uczniów na świętowanie PASCHY. Pascha to święto żydowskie na pamiątkę wyjścia Ludu Izraela z Egiptu. Podczas pierwszej paschy znak krwi baranka ocalał domy od śmierci.

Kliknij na głośnik i Posłuchaj, ostatnia wieczerza

Pan Jezus ustanawia Nową Paschę - Mszę świętą. Karmi uczniów swoim Ciałem i Krwią. "Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje" "Bierzcie i pijcie to jest Krew moja" W taki sposób w Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii.

Pan Jezus nakazał uczniom: "To czyńcie na moją pamiątkę". Uczniowie i ich następcy czynią tę "pamiątkę" na każdej Mszy świętej. W taki sposób Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek sakrament Święceń (Kapłaństwa).

Pan Jezus umył uczniom nogi. Powiedział, że im służy, bo na tym polega miłość. Poprosił, żeby wszyscy uczniowie się miłowali: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".Jezus dał uczniom nowe przykazanie - przykazanie miłości.

Po Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus spędził noc na modlitwie w Ogrójcu Został zdradzony przez jednego ucznia (Judasza) i aresztowany. Uczniowie uciekli, a Piotr wyparł się Jezusa 3 razy.

Zobacz filmik, klikając w znaczek you tuba

Kliknij na znaki zapytani i rozwiąż ćwiczenia

Zrób strony 68-69 w podręczniku!