Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Temat:Energetyka w Europie

Zapraszam do wspólnej zabawy!

Aby prąd elektryczny mógł zasilić nasze komputery czy telewizory, musi zostać wytworzony w elektrowni. Przetwarza się tam inne rodzaje energii na energię elektryczną. Ta energia może pochodzić z dwóch rodzajów źródeł: odnawialnych lub nieodnawialnych.

Biomasa

Energia geotermalna

Energia wód

Energia wiatru

Energia słoneczna

Odnawialne źródła energii

Energia jądrowa

Węgiel

Gaz ziemny

Ropa naftowa

Nieodnawialne źródła energii

Elektrownie wodne

Elektrownie wodne najczęściej buduje się w górach, gdzie rzeki mają duży spadek i łatwiej jest wykorzystać energię płynącej w nich wody.

Elektrownie cieplne

Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej.

Elektrownie geotermalne

Do produkcji energii wykorzystuje się ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi.

Elektrownie wiatrowe

Powstają na obszarach, gdzie często wieje wiatr, głównie na wybrzeżach i w rozległych dolinach.

Elektrownie słoneczne

Energię słoneczną w największym stopniu wykorzystuje się w południowej części Europy, np. w Grecji.

Elektrownie atomowe

W chwili obecnej europejskim krajem, w którym działa największa liczba reaktorów jądrowych, jest Francja,

Chcesz wiedzieć więcej?

Wiąże się to przede wszystkim z negatywnym wpływem elektrowni cieplnych na środowisko – ich praca powoduje duże zanieczyszczenie powietrza, wyczerpują się złoża surowców mineralnych.

Wzrasta jednak znaczenie energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii.

W Europie największą część energii elektrycznej wytwarza się w elektrowniach cieplnych.

Nombre del autor

" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat"

Wykorzystanie poszczególnych źródeł energii elektrycznej w dużym stopniu zależy od warunków przyrodniczych np. od częstotliwości wiatru, występowania rzek o dużym spadku lub surowców mineralnych.

Niemcy to przykład państwa o bardzo zróżnicowanej (wyrównanej) strukturze wykorzystywanych źródeł energii.

Do państw wykorzystujących głównie odnawialne źródła energii (OZE) należą: Islandia (hydroelektrownie, energia geotermalna), Norwegia (hydroelektrownie), Dania (energetyka wiatrowa).

Państwa wykorzystujące głównie surowce kopalne to np. Polska (elektrownie cieplne), Francja (elektrownie atomowe.