Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Krajobraz Pustyni gorącej i pustyni lodowej

Cour

Życie na pustyni gorącej

Roślinność strefy pustyń gorących jest bardzo uboga. Bujna roślinność występuje jedynie w oazach. kaktusy tamaryszki Zielona oaza na Saharze

ćwiczeniapodsumowanie

https://learningapps.org/851910 Rodzaje pustyń https://learningapps.org/851883 Pustynie świata

Życie na pustyni Lodowej

Klimat strefy pustyń lodowych

Pustynie lodowe leżą w strefie klimatów okołobiegunowych. Ta strefa obejmuje Antarktykę i pokryte lodem obszary w Arktyce. Antarktykę tworzy Antarktyda wraz z otaczającymi ją wyspami i Oceanem Południowym. Arktyka to Ocean Arktyczny wraz z wyspami i północnymi obrzeżami Ameryki Północnej, Azji i Europy. Na lodowych pustyniach :

 • przez prawie cały rok utrzymuje się ujemna temperatura powietrza,
 • wieje bardzo silny wiatr,
 • opady są niskie , niemal wyłącznie w postaci śniegu.
 • występuje zjawisko dnia polarnego ( Słońce wtedy nie zachodzi min dobę) i nocy polarnej ( Słońce wtedy nie wschodzi min. dobę).

Rzeźba terenu w strefie pustyń gorących

W zależności od rodzaju podłoża wyróżniamy pustynię:

 • piaszczystą (erg)
 • żwirową (serir)
 • kamienistą (hamada)

Klimat strefy pustyń gorących

Pustynie gorące znajdują się w pobliżu zwrotników. Największe pustynie gorące znajdują się w Afryce, południowe-zachodniej Azjo oraz Australii. Na gorących pustyniach występują:

 • niewielkie opady, które są rzadko i nieregularnie
 • silne wiatry, które wraz z wysoką temperaturą potęgują suszę
 • duże dobowe wahania temperatury i bardzo niska wilgotność

Krajobraz pustyni goręcej i pustyni lodowej

Pustynia

Pustynia to obszar, na którym ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne roślinność jest bardzo uboga lub w zasięgu nie występuje. Zastanów się, jak te pustynie nazywają się?

Zaczynamy

Dzień dobry drodzy uczniowie! Zapoznajcie się proszę o materiałami, które udostępniam Wam w prezentacji. Klikajcie w interaktywne linki - znajdziecie tam krótkie notatki, odnośniki do filmów, interaktywne ćwiczenia i instrukcje jak należy z nich korzystać.

Wioletta Orłowska

Sprawdź sobie co już wiesz, a o czym musisz jeszcze się dowiedzieć. https://quizizz.com/admin/quiz/5af95c9db68b92001b3275d0/pustynie-lodowe Pustynie lodowe - QuizFree gamified quizzes on every subject that students play in class and at home. Pick an existing quiz or create your own for review, formative...Quizizz

Typy pustyń:

 • Pustynia gorąca - teren, w którym występuje efekt okresowy wysokiej temperatury powietrza i skrajne zastosowania pobierania nie ma zwartej warstwy roślinnej
 • Pustynia lodowa - obszar pokryty lodem, na którym z powodu temperatur temperatur nie obejmuje roślin

Wykonaj notatkę w zeszycie. Może poniższe rysnotki zainspirują toją wyobraźnię.

Sprawdź sobie co już wiesz, a o czym musisz jeszcze się dowiedzieć. https://quizizz.com/admin/quiz/551a232001436ccb5dc1e210/pustynie-gorce Pustynie gorące - QuizFree gamified quizzes on every subject that students play in class and at home. Pick an existing quiz or create your own for review, formative...Quizizz

Podczas lekcji zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności: Poznasz położenie strefy pustyń gorących oraz pustyń lodowych , ich klimat, rzeźbę terenu oraz świat roślin i zwierząt a także życie mieszkańców pustyń i gorących i pustyń lodowych.

Grzyb skalny – forma skalna, powstająca na skutek erozyjnej działalności wiatru (korazja). Unoszony wiatrem piasek i inne odłamki skalne uderzają w napotykane przeszkody. Erozja wietrzna działa najsilniej u podstawy formy lub na jej środku, gdzie niesionego przez wiatr materiału jest najwięcej i jest on największy. W ten sposób ów materiał żłobi w skałach zadziwiające formy (kształtem przypominają grzyba).

Wydma – piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr. Warunki środowiska wpływają na różny kształt i rozmiar wydm. Powstawanie wydmy jest ściśle związane z transportem materiału piaszczystego: piasek pędzony wiatrem blisko powierzchni lub wleczony po niej zatrzymuje się za takimi przeszkodami jak głazy, zarośla czy nierówności gruntu – gromadząc się wówczas tworzy wydmę.

Na pustyniach gorących mogą przetrwać jedynie te zwierzęta, które przystosowały się do niskich opadów i wysokiej temperatury. Zastanów się w jaki sposób zwierzęta te przystosowały się do życia na pustyni?

Pustynie są bardzo słabo zaludnione. Ludzie mieszkają głównie w oazach. Mają tam łatwy dostęp do wód podziemnych, dzięki czemu mogą nawadniać pola i uprawiać zboża. W oazach domy budują z kamienia i gliny ( suchy klimat sprawia, że nie jest ona rozmywana przez deszcz). Dom beduinów w oazie. Część mieszkańców pustyń prowadzi koczowniczy tryb życia. Zajmują się hodowlą wielbłądów, owiec i kóz. W północnej Afryce i na Półwyspie Arabskim ludzi tych nazywamy beduinami.