Want to make creations as awesome as this one?

за ученике 7. разреда

Transcript

БАРОК

КАРАКТЕРИСТИКЕ

ИНСТРУМЕНТИ

ПРЕДСТАВНИЦИ

МОДА

ПРИМЕРИ

ОПЕРА

ОБЛИЦИ

Барок је период XVII века и прве половине XVIII века. То је период јачања двора и цркве, као и велике раскоши која се огледала у китњастим фасадама, унутрашњој декорацији, гардероби… То је период када краљевске и аристократске куће запошљавају композиторе и имају своје оркестре. У музици се формирају тонски родови – ДУР и МОЛ, стварају нови музички облици, музички инструменти…

ОПЕРА

Група уметника која је заслужна за рађање овог музичко - сценског облика названа је Фирентинска камерата. Прва опера "Дафне" изведена је 1597. а компоновао је Јакопо Пери.

ОПЕРА (opera per musicа=музичко дело) је вокално-инструментално дело са драмском радњом. Настала је у Италији 1594. као резултат покушаја оживљавања грчке трагедије.

ФУГА (fugare-бежати) је инструментална композиција, али може да буде и вокална, која се заснива на имитацији (попут канона). Не појављује се сама већ испред себе има уводни део у виду токате, прелудијума или фантазије.

КАНТАТА (cantare-певати) је вокално-инструментално дело у више ставова, лирског карактера за солисте, хор и оркестар.

ОБЛИЦИ

ФУГА

КАНТАТА

ПАСИЈА

ПАСИЈА (passio-патња) је вокално-инструментално дело слично ораторијуму, а текстови су преузети из делова Библије који говоре о мукама и страдањима Исуса Христа.

ОРАТОРИЈУМ

ОРАТОРИЈУМ (orаtorium=молити се) је вокално-инструментално дело слично опери, али без драмске радње. Религиозног је, епског карактера за солисте, хор и оркестар.

ОБЛИЦИ

СВИТА

СВИТА (suite-низ) је инструментално дело састављено из низа игара које су биле популарне током барока (алеманда, сарабанда, жига…).

КОНЦЕРТ

КОНЦЕРТ (concertare-надметати се) је инструментално дело у коме су се прво надметале две групе свирача (кончерто гросо), а касније солиста са оркестром.

ПРЕДСТАВНИЦИ

Георг Фридрих Хендл (1685-1759) немачки музичар . Живео је раскошно, окружен славом и почастима.

Антонио Вивалди (1678-1741) италијански музичар, звани „риђи свештеник”.

Јохан Себастијан Бах (1685-1750) немачки композитор. Писао је све музичке форме барока, осим опере.

Клаудио Монтеверди (1567-1643) италијански музичар. Најпознатије дело је опера „Орфеј”.

Више о инструментима

Барокни оркестар

У то доба је идеал био да инструменти подсећају на људски глас.

Многи музички инструменти који су данас у употреби настали су у доба барока

ИНСТРУМЕНТИ

"Пролеће" - Антонио Вивалди

"Орфеј" - Клаудио Монтеверди

ПРИМЕРИ

"Музика на води" - Г. Ф. Хендл

"Токата и фуга" - Ј. С. Бах

ПРИМЕРИ

МОДА БАРОКА

Dolce & Gabbana

Барок је данас инспирација многим креаторима

Roberto Cavalli

Душица Манојловић

KPAJ

За оне који желе да сазнају више, посетите мој блог.

+ још