Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Povijest radne zaštitne odjeće i opremeKarakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće i opremeRadna zaštitna odjeća i oprema prema sektorima

Radna zaštitna odjeća i oprema

Priredile za ASOO: Suzana Škojo, Škola likovnih umjetnosti Split Sandra Bačić, Škola primjenjene umjetnosti i dizajna Zadar Larisa Vukšić, Škola likovnih umjetnosti, Split ožujak 2020.

- identificirati značajke i obilježja te temeljne funkcije radne zaštitne odjeće- razlikovati osnovne karakteristike radne zaštitne odjeće - obrazlagati funkcionalni aspekt radne zaštitne odjeće- klasificirati elemente radne zaštitne odjeće prema pripadnosti sektoru -prikazati grafički podjelu radne zaštitne odjeće prema osobnom sektoru

Ishodi učenja

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE- goo A.5.3. Promiče pravo na rad i radnička prava.OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ- osr C.5.1. Sigurno se ponaša u društvu i suočava s ugrožavajućim situacijama koristeći se prilagođenim strategijama samozaštite.UČITI KAKO UČITI- uku A.4/5.1. 1.Upravljanje informacijama / Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.- uku A.4/5.3. 3. Kreativno mišljenje / Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE- ikt C.5.3. Učenik samoinicijativno i samostalno kritički procjenjuje proces i rezultate pretraživanja te odabire potrebne informacije među pronađenim informacijama.ikt C.5.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.ZDRAVLJEC.5.1.C Opisuje profesionalne rizike pojedinih zanimanja.C.5.3.B Opisuje najčešće profesionalne rizike za zdravlje.

Odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema (3. i 4. RAZRED – 5 ciklus):

http://manuscriptminiatures.com/

U povijesti razvoja odjeće, zasigurno je jedna od primarnih njenih funkcija osiguravanje fizičke zaštite tijela od vanjskih utjecaja te se između raznih psiholoških i socioloških faktora uvijek ističe i svojom zaštitnom funkcijom.

Radna zaštitna odjeća i oprema

Pogledaj video prilog (klikom na ikonu ispod):

Radna zaštitna odjeća i oprema

https://www.pxfuel.com/

Temeljna funkcija radne zaštitne odjeće je sigurnost radnika na radnom mjestu, a od iznimne je važnosti izbor odjeće i opreme usklađen s radnim mjestom i okolinom prema propisanim standardima i normama .

Radna zaštitna odjeća i oprema

https://www.pxfuel.com/

Radna zaštitna odjeća i oprema

Radna zaštitna odjeća utječe i na produktivnost i kvalitetu rada. Glavni faktori pri izboru su sigurnost, udobnost i praktičnost pri nošenju.

http://www.metmuseum.org/

01

Radna zaštitna odjeća kakvu danas poznajemo plod je različitih povijesnih procesa, utjecaja i estetskih zahtjeva. Još od prapovijesnog bakrenog doba (eneolitika) prilikom topljenja i obrade bakarne rude za proizvodnju oruđa, oružja i nakita čovjek je trebao odjeću i opremu koja bi ga štitila od vanjskih utjecaja, a začeta su i prva sektorska zanimanja: rudari, kovači, metalurzi.

Povijest radne zaštitne odjeće i opreme

http://www.metmuseum.org/

01

Pojavom metalurgije i upotrebom bakra u izradi uporabnih predmeta započelo je novo doba kulturnih, društvenih i ekonomskih promjena kao i razvoj radne zaštitne odjeće.Potreba za radnom zaštitnom odjećom postaje intenzivnija u tehnološkom prapovijesnom razdoblju, željeznom dobu prilikom izrade predmeta topljenjem iz željezne rude u svrhu zaštite od visoke temperature kao i kasnije razvojem proizvodnje željeza.

Reljef vigile koji nosi paenulu , tuniku i kratki mač. Fotografija Mikea Bishopa, korištena pod CC BY-NC-SA 2.0.

01

Organizirano gašenja požara započela je u antičkom Rimu pod vlašću Augusta, a tunika i dr. elementi vojne odore sluzili su kao zaštita od vatre i topline.

http://manuscriptminiatures.com/

01

U srednjem vijeku osobna radna zaština odjeća ogleda se u kovačkim pregačama kao i različitim pokrivalima za glavu i tijelo.

https://picryl.com/

01

Pokrivala za glavu nerijetko predstavljaju i simbol po kojem prepoznajemo određeno zanimanje pr. kuharska kapa ili građevinska zaštitna kaciga.

https://commons.wikimedia.org/

01

U Rusiji prva službena radna zaštitna odjeća pojavila se 1741. godine prema dekretu vojvotkinje Ane Leopoldovne kojim je naložila svim zaposlenicima tvrtki, manufaktura, itd. da nose odjeću određenog izgleda. Prema ovoj uredbi uniforma je trebala biti izrađena za sve zaposlenike od istog materijala, a sami su vlasnici morali financirati proizvodnju.

Industrijskom revolucijom tijekom druge polovice 19. stoljeća, zamjenjuju se poljoprivredna radna mjesta sa brzo rastućim industrijskim potrebama, a traper hlače i praktična izdržljiva odjeća postaju prijeko potrebna radnička odjeća u novim tvornicama.

https://commons.wikimedia.org/

01

Prva masovna proizvodnja uniforme/zaštitnog odijela bila je za vojsku i kao takva morala je zadovoljiti specifične i zahtjevne uvjete pa se puno pažnje pridavalo kvaliteti izrade i samom materijalu što je udarilo pečat današnjim standardima koje zaštitna odjeća mora zadovoljiti.

https://commons.wikimedia.org/

01

Dva svjetska rata u prvoj polovici 20. stoljeća dovela su do toga da se još više ljudi zapošljava u industriji pa su proizvođači zaštitne odjeće uz vojne uniforme morali svoju proizvodnju prilagoditi i izradi ženske radne odjeće jer se i velik broj žena priključio industriji zbog sve većih poreba za radnom snagom.

https://commons.wikimedia.org/

01

Iz ovog perioda neizostavno je spomenuti propagandni reklamni poster "Rosie the Riveter" (Rosie zakovničarka) s upečatljivom porukom - "Mi to možemo!" Slogan koji je prvotno izmislila vlada SAD-a kako bi privukla više žena zainteresiranih za industriju oružja, brzo je postao simbol američkih radnih žena početkom 40-ih,, a lik Rosie ikonom feminističkog i radničkog pokreta.Klikom na ikonu ispod doznaj više iz video priloga:

https://commons.wikimedia.org/

01

PRIMJER PERSONALIZIRANE RADNE ODJEĆE(klikom na ikonu):

DANAS – zaštitna radna odjeće sadrži nova dva aspekta: 1. MODNI – vrhunska estetika i atraktivni komadi radne odjeće i opreme, 2. PERSONALIZIRANI - „odjeća prema Vašim željama“.

PRIMJER MODNOG ASPEKTA RADNE ODJEĆE (klikom na ikonu):

01

"Što je ljepše od radne odjeće?", izjavio je dizajner DRIES VAN NOTEN povodom predstavljanja svoje modne kolekcije za proljeće 2019.na Tjednu mode u Parizu. Pogledajte klikom na ikonu ispod odjeke radne odjeće u suvremenom modnom oblikovanju.

01

Zaštitna odjeća štiti od sljedećih utjecaja:

  • mehaničkih (šiljati ili oštri predmeti, ugriz, zahvat pri gibanju stroja npr. motorna pila);
  • kemijskih (plinovi, pare, tekućine, krutine, kiseline, lužine, otapala, aerosoli, prašine itd.);
  • bioloških (bakterije, virusi, gljivice);
  • toplinskih (kontaktna toplina, užarene čestice, plamen, električni luk, visoka temperatura);
  • fizikalnih (zračenje, vlažnost zraka, voda);
  • električnih (dodirni napon, iskrenje, električno pražnjenje).

02

Izvor: A. RABUZIN & S. BOGOVIĆ, Konstrukcija kombinezona za zaštitu od kemijskih sredstava,ZBORNIK RADOVA 11. Znanstveno – stručnog savjetovanja TEKSTILNA ZNANOST I GOSPODARSTVO, Zagreb, 2018.

Karakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće i opreme

03

A sad je vrijeme da upoznaš Napa! Napo nam pomaže podići svijest o opasnosti izlaganja štetnim tvarima i različitim situacijama u kojima se izlaganja pojavljuju i što se može učiniti kako bismo to izbjegli. Klikom, na svako oko ponaosob, širom otvori oči i pogledaj Napova upozorenja.Želite li čuti i ostale Napove savjete, klikni na logo desno.

Karakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće i opreme

Zaštitna odjeća mora obuhvatiti različita područja ljudske djelatnosti, pored visoke razine zaštite mora imati i mogućnost lakog održavanja. Da bi se osigurala zaštitna uloga radne odjeće, proizvođači su obvezni zadovoljiti propisane uvjete za kvalitetu odjevnog predmeta koji su definirani normama. Zaštitni učinak odjeće uglavnom je definiran na temelju karakteristika materijala od kojih je ona izrađena ali isto tako i od načina izrade odjeće. Odjeća koja oblikom i sirovinskim sastavom nije prilagođena uvjetima rada može uzrokovati poteškoće pri radu.

02

Izvor: A. RABUZIN & S. BOGOVIĆ, Konstrukcija kombinezona za zaštitu od kemijskih sredstava,ZBORNIK RADOVA 11. Znanstveno – stručnog savjetovanja TEKSTILNA ZNANOST I GOSPODARSTVO, Zagreb, 2018.

Karakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće i opreme

Opća norma za zaštitnu odjeću HRN EN 340:2004 je prihvaćena i primjenjuje se u Republici Hrvatskoj. Odnosi se na zaštitnu odjeću koja pokriva ili zamjenjuje osobnu odjeću, pri čemu pruža zaštitu od rizika koji mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje osobe pri radu. Ova norma se ne koristi samostalno već u kombinaciji s nekom drugom normom koja sadrži zahtjeve sa specifičnim svojstvima odjeće

02

Izvor: A. RABUZIN & S. BOGOVIĆ, Konstrukcija kombinezona za zaštitu od kemijskih sredstava,ZBORNIK RADOVA 11. Znanstveno – stručnog savjetovanja TEKSTILNA ZNANOST I GOSPODARSTVO, Zagreb, 2018.

Karakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće i opreme

Za potrebe sljedećeg zadatka možete pogledati i sljedeći tekst: Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava, NN 39/2006

02

ZADATAK 1.: Na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - službe za medicinu rada pročitaj tekst o zaštitnoj odjeći.Klikni ikonu ispod

Karakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće i opreme

02

Umna mapa - grafički prikaz odnosa pojmova, koncepata, ideja i sl. U središtu mape nalazi se osnovni pojam iz kojeg se granaju novi pojmovi koji ga pobliže opisuju.

ZADATAK 2.:Na temelju prethodno predloženih tekstova predstavite sve osnovne karakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće osobnog zanimanja u obliku kreativne mentalne (umne) mape*. Ukoliko imate potrebu za daljnjim istraživanjem budite slobodni i potražite nove izvore. Fotografije svog rada podijelite s nastavnikom i kolegama u razredu prema dogovorenim smjernicama, a naknadno ih međusobno vrednujte prema predloženim elementima i kriterijima.

Karakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće i opreme

02

Primjer kreativne umne mape (klikni na sličicu ispod):

Karakteristike i obilježja radne zaštitne odjeće i opreme

Potražimo odgovor na primjeru poznatog i omiljenog crtića.

03

Pitanje za razmišljanje:Što se može dogoditi ukoliko nakon svega do sada što smo naučili, nepripremljeni i bez mjera zaštite pristupimo obavljanju neke aktivnosti?

Radna zaštitna odjeća i oprema prema sektorima

03

Zadatak 3.Zašto je važna radna zaštitna odjeća i oprema i u mom profilu zanimanja? Razmisli i svoja promišljanja zapiši u bilježnici.

Radna zaštitna odjeća i oprema prema sektorima

https://www.photojoiner.net/collage-maker/editor

03

ZADATAK 4.:Istražite na Internetu ponudu zaštitne radne odjeće za vaš profil zanimanja. Izradite digitalni kolaž s odabranim fotografijama odjeće i opreme. Svoj rad podijelite s nastavnikom i kolegama u razredu prema dogovorenim smjernicama, a naknadno ih međusobno vrednujte prema predloženim elementima i kriterijima. Prijedlog online alata za digitalni kolaž:

Radna zaštitna odjeća i oprema prema sektorima

http://www.hzzzsr.hr/index.php/sigurnost-na-radu/osobna-zastitna-oprema/

https://youtu.be/-UBSbvT_Sz0

https://hrcak.srce.hr/file/225439

Radna zaštitna odjeća i oprema- za one koji žele znati više:

Priredile za ASOO:Suzana Škojo, Škola likovnih umjetnosti SplitSandra Bačić, Škola primjenjene umjetnosti i dizajna ZadarLarisa Vukšić, Škola likovnih umjetnosti, Splitožujak 2020.