Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Temat: Płazykręgowce wodno-lądowe

Środowisko życia

Występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą.

Mapa obszaru wystepowania płazów na świecie

Pamiętacie to pojęcie? To cecha, charakterystyczna dla ryb, ale również płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi - oznacza to, że są zależne od temperatury otoczenia. Zastanów się, czy są aktywne cały czas i gdzie występują ?

Zmiennocieplność

Budowa i przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie

Zastanów się, które cechy wykorzystuje w wodzie, a które są niezbędnę do życia na lądzie.Kliknij w domek, tam kryje się zadanie domowe, wykonaj i podaj hasło.

Budowa żaby

W naszym klimacie wraz z nadejściem niskich temperatur płazy zapadają w stan odrętwienia, oznacza to, że zimują w norkach, pod korzeniami lub na dnie zbiorników wodnych zagrzebane w piasku lub mule.

Stan odrętwienia

Przebywają głównie na lądzię, ale na czas rozrodu wędrują do pobliskich zbiorników wodnych.

Dwuśrodowiskowość płazów

Większość dorosłych płazów prowadzi wymianę gazową przez cienką skórę i płuca. Powietrze jest tłoczone do płuc przez rytmiczne obniżanie i podnoszenie dna jamy gębowo-gardzielowej.Larwy oddychają przez skrzela.Trochę humorystycznie, posłuchaj piosenki p.Brodeckiej

Jak oddychają płazy?

Rozmnażanie się i rozwój płazów.

  • Rozmnażanie i rozój płazów przebiega w wodzie.
  • Większość płazów to gatunki jajorodne.
  • Samice składają do wody jaja, które nazywamy skrzekiem, a samce polewają je płynem zawierającym plemniki. Jest to zapłodnienie zewnętrzne poza organizmem matki.
  • Płazy przechodzą rozwój złożony, z zapłodnionych jaj wylęgają się larwy, które nazywamy kijankami. Różnią się one wyglądem i trybem życia od osobnikow dorosłych.

Przenalizuj schemat i wykonaj poniższe zadanie domowe, w odpowiedzi zwrotnej wystarczy, że wyślesz pokolei przyporządkowane numery.

Dziękuję :)