Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EKOLOŠKA ZAŠTITA BILJA

Okvirno se zaštita bilja može podijeliti na:

INTEGRALNA

EKOLOŠKA

EKOLOŠKA

KONVENCIONALNA

 • naglasak je na preventivnim mjerama
 • plodored i higijena tla (spaljivanje biljnih ostataka)
 • umjerena gnojidba, više humusa
 • sadnja rezistentnih (otpornih) sorta
 • održavanje raznovrsnosti i biološka zaštita

Načela ekološke zaštite bilja

Površine pod ekološkom poljoprivredom u EU i RH

BIOPESTICIDI- vrste pesticida izvedene iz prirodnih materijala, kao što su životinje, biljke, bakterije i neki minerali

Sredstva za zaštitu koja se koriste u ekološkoj poljoprivredi

ATRAKTANTI, REPELENTI, FEROMONSKE KLOPKE

ULJA

SAPUNI

PROPOLIS

PREPARATI NA MINERALNOJ BAZI

BOTANIČKI PESTICIDI

 • PESTICIDI DOBIVENI EKTRAKCIJOM OTROVNOG BILJA
 • npr. duhan, buhač...
 • oprezno sa primjenom mogu biti štetni za pčele
 • najpoznatiji insekticid je PIRETRUM (ekstrakt buhača)
 • djeluju kao kontaktni insekticidi

BOTANIČKI PESTICIDI

 • PESTICIDI DOBIVENI EKSTRAKCIJOM NEOTROVNOG BILJA
 • većinom začinsko ili ljekovito bilje
 • npr. preslica, kopriva, pelin, ružmarin...
 • dozvoljeni u bilokojoj fazi rasta i razvoja biljke
 • uglavnom djeluju kao repelenti

OSTALI PREPARATI

 • životnjska odnosno riblja ulja
 • imaju repelentno djelovanje
 • biljna ulja (ružmarin, menta...)
 • mineralna ulja-smiju ograničeno
 • propolis- kao otopina ili tinktura

ULJA I PROPOLIS

 • preparati na bazi sumpora i bakra
 • bakar smije do 3 kg/ha godišnje
 • sumpor neograničeno
 • soda bikarbona-fungicid
 • kalijev permanganat i vodeno staklo smiju se koristiti

PREPARATI NA MINERALNOJ BAZI

 • kalcijevi i natrijevi sapuni
 • na bazi masnih kiselina
 • izgledaju kao med
 • djeluju na lisne uši
 • ne smiju se miješati sa sumporom

SAPUNI

FEROMONSKE KLOPKE- privlače kukce pomoću feromon (hormona)

REPELENTI- sredstva koja odbijaju kukce

ATRAKTANTI- sredstva koja privlače kukce

Hvala vam na pažnji!