Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Писмена вежба - осврт на прочитан роман

Напиши кратка биографија за авторот на романот.

1. Биографија

2.Определи ја темата на романот.

Во кое лице се раскажани настаните?

3. Наратор

Напиши кратка содржина на романот.

4. Содржина

Надворешни карактеристики.

Внатрешни карактеристики,

Опиши ги главните ликови според:

Кои се главни ликови во романот?!

5. Ликови

Која е идејата на романот? Дали авторот/ романот има некаква порака? Размисли и објасни.

6. Порака

Определи го видот на романот според темата што ја обработува.

7. Вид на роман

Впечатоци...

Впечатоци...

Впечатоци...

Впечатоци...

8. Зошто се одлучи да пишуваш за овој роман?

Македонски јазик VIII одделение наставник: Александра Упале

ОУ. „Св. Кирил и Методиј“ - Битола

Ви благодарам!