Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Misterio no instituto

MISIÓN

O comezo

Comeza a BUSCA

E-mail

@fol_monica

Mónica Rodríguez Nieto

dESCUBRE A MENSAXE OCULTA

FOL. RRLL

Sigue os tres pasos antes de comezar coa busca

E-mail misterioso

E-mail

O comezo

Todo parte dun e-mail. Chegou ao correo electrónico do instituto un día antes das suspensións das clases polo Covid-19.Algo que estivo moitos anos gardado e que agora sae á luz...

O comezo

MISIÓN

Comeza a BUSCA

MISIÓN

O comezo

@fol_monica

E-mail

Mónica R.Nieto

Comeza a BUSCA

E-mail

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Misión

MISIÓN

O comezo

Tras recibir o correo, e abraiarme coa historia alí contada, decidín consultar coa Consellería de Educación para averiguar a veracidade da información. E con gran sorpresa a resposta foi: Si, podería ser Verdade.Así que...adiante coa MISIÓN!!

E-mail

Comeza a BUSCA

@fol_monica

Mónica R.Nieto

Proba 01

Estas son as zonas máis afectadaspola situación actual Supera as probas para obter a chaveRegresa o antes posible a casa

Proba 02

Proba 03

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

VOLVER INTENTALO?

VOLVER INTENTALO?

VOLVER INTENTALO?

VOLVER INTENTALO?

Localizar mensaxe escondida de Andrea Dafonte

Comezar

@fol_monica

Mónica R.Nieto

Pregunta 01

Cantas horas de traballo anuais establece o Estatuto dos traballadores?

1.800 h/ano

1.676 h/ano

1.826 h/ano

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

@fol_monica

Mónica R.Nieto

PREGUNTA 02

Canto tempo ten que pasar entre a fin da xornada e o comenzo da seguinte?

12 horas

10 horas

8 horas

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

@fol_monica

Mónica R.Nieto

PREGUNTA 03

Cal é o descanso semanal da persoa traballadora?

1 día

Día e medio

3 días

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

2

O primeiro número é:

PARABÉNS

@fol_monica

Mónica R.Nieto

Contrato en Prácticas

Descubre os teus coñecementos e atopa máis información sobre a localización da Historia.

Comezar

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

@fol_monica

Mónica R.Nieto

PREGUNTA 01

Cal é a duración máxima dun Contrato de prácticas?

2 anos

3 anos

6 meses

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

@fol_monica

Mónica R.Nieto

PREGUNTA 02

Cal é o período de proba dun contrato en prácticas para un técnico superior, segundo o Estatuto dos traballadores?

Non existe

15 días

2 meses

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

@fol_monica

Mónica R.Nieto

PREGUNTA 03

A canto ascende a retribución do segundo ano nun contrato de prácticas, segundo o Estatuto dos Traballores?

70%

80%

75%

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

PARABÉNS

O segundo número é:

7

@fol_monica

Mónica R.Nieto

Convenio Colectivo

Información sobre os convenios colectivos para avanzar cara ao obxectivo.

Comezar

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

@fol_monica

Mónica R.Nieto

PREGUNTA 01

Que tipos de convenios colectivos se poden dar?

Convenio de bos traballadores/as

Convenio universal

Convenios Sectoriais, territoriais, de empresa

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

@fol_monica

Mónica R.Nieto

PREGUNTA 02

É obrigatorio o recoñecemento médico anual cando así o establece o convenio colectivo?

Depende do traballador/a

NON

SI

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

@fol_monica

Mónica R.Nieto

PREGUNTA 03

Cando no convenio fai referencia ás prendas de traballo A empresa está na obriga de facilitarllas?

SI

NON

Depende do traballador/a

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

PARABÉNS

O terceiro número é:

1

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PULSA OK

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

¡Parabéns!

Ábreme