Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja przygotowana na podstawie scenariusza S. Międzybrodzkiej - Centrum Edukacji Globalnej

Temat: O emigracji i emigrantach w kontekście "Latarnika"

Czego może nauczyć nas lektura "Latarnika"?

Czy literatura może nadal wzbudzać ogromne emocje?

Kim są współcześni latarnicy?

Przypomnij sobie, kim był Skawiński i jakie były przyczyny jego emigracji?Odpowiedź na drugą część pytania zapisz w zeszycie.

prezi-autor: MirellaMarkowska

Jakie są przyczyny współczesnej emigracji?

Kim jest emigrant ekonomiczny? Poszukaj odpowiedzina pytanie. Zapisując ją pamiętaj, aby wyjasnić pojęcie własnymi słowami.Nie kopiuj!

Kim jest uchodźca? Poszukaj odpowiedzi na to pytanie w dostępnych Ci zasobach i zapisz wyjaśnienie pojęcia własnymi słowami. Nie kopiuj!

Z jakimi trudnościami musiał zmierzyć się Skawiński podczas swojej emigracji?Czy gdybyśmy my kiedyś stali się emigrantami lub uchodźcami, mielibyśmy takie same trudnści? Wykonaj tabelę, w której zapiszesz podobieństwa i różnice.

Zastanów się, co czuł Skawiński, kiedy opuszczał kraj, rodzinę, przyjaciół ..,Stań się nim i napisz kartkę z pamiętnika z 1831 roku.

Wykonaj ćwiczenia

Na podstawie filmu oraz własnych przemyśleń i doświadczeń zastanów się , jakie korzyści, a jakie zagrożenia płyną z pojawienia się w danym kraju przybyszów z innych krajów?Napisz przemówienie, w którym wyrazisz swój sąd na ten temat. Skieruj je do swoich kolegów i kleżanek.

Skawiński był uchodźcą. W każdym miejscu, w którym się osiedlał, choć nie sprzyjało mu szczęście, próbował zintegrować się z lokalną społecznością, wnosić coś od siebie. Nigdy nie przestał kochać i tęsknić za ojczyzną, choć z pozoru mogło się tak wydawać.

Jak myślisz, czy ktoś, kto nigdy nie był zmuszony do emigracji lub uchodźstwa tak samo zareagowałby na słowa poety?Swoje zdanie zapisz w zeszycie, pamiętając o pełnej, kilkuzdaniowej, argumentacyjnej odpowiedzi.

Odszukaj i odczytaj najpierw cicho, a potem dwa razy głośno scenę, w której bohater bierze do rąk "Pana Tadeusza". Zwróć szczególną uwagę na reakcję i przeżycia wewnętrzne Skawińskiego.

Jeśli chcesz, możesz zobaczyć cały film pt."Pan Tadeusz". Wystarczy kliknąć na obraz,który znajduje się poniźej.

Zbliżamy się do końca naszej lekcji.Teraz napisz refleksję i odpowiedz na pytania kluczowe, które znajdują się na drugim slaidzie,

Dziękuję wszystkim za udział w lekcji.Dziękuję też jej pomysłodawczyni pani S.MiędzyborskiejTo nie jest koniec naszych zmagań z "Latarnikiem":) Przed nami jeszcze jedna lekcja! Ewa Majka