Want to make creations as awesome as this one?

PORTES OBERTES VIRTUALS

Transcript

FEDAC CANET

PORTES OBERTES VIRTUALS

CONEIX L'ESCOLA

COMENÇAR

http://www.fedac.cat/canet.php FEDAC CANETFedac CANET El col·legi FEDAC Canet neix l'any 1863 fundat per les Germanes Dominiques de l'Anunciata per tal d'exercir la seva vocació d'educadores....Fedac

Aquest curs ens han otorgat el reconeixement a la millora, la innovació i l'excel.lència educativa. Acreditació impulsada per la fundació TRAMS i validada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

PROJECTESESCOLA

TORNAR

LEMLÍDER EN MI

APS

ESCACS

TUTOPIA SISÈ SENTIT

+ART

TÀCTIL

El nostre projecte TÀCtil incorpora els bee-bots, les tablets a educació infantil i primer cicle de primària, així com els Lego i robots. A partir de 4t els i les alumnes treballen amb Chromebooks i l’entorn Google. L’objectiu d’aquest projecte és iniciar a l’alumnat en el desenvolupament d’habilitats capacitats i competències clau a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge mitjançant l’ús de la robòtica i connectant i donant resposta a les noves demandes educatives.

MULTILINGÜE

ESCOLA VERDA

Qui som? Què oferim?

El nostre projecte TÀCtil incorpora els bee-bots, les tablets a educació infantil i primer cicle de primària, així com els Lego i robots. A partir de 4t els i les alumnes treballen amb Chromebooks i l’entorn Google. L’objectiu d’aquest projecte és iniciar a l’alumnat en el desenvolupament d’habilitats capacitats i competències clau a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge mitjançant l’ús de la robòtica i connectant i donant resposta a les noves demandes educatives.

El nostre projecte TÀCtil incorpora els bee-bots, les tablets a educació infantil i primer cicle de primària, així com els Lego i robots. A partir de 1r de primària els i les alumnes treballen amb Chromebooks i l’entorn Google. L’objectiu d’aquest projecte és iniciar a l’alumnat en el desenvolupament d’habilitats capacitats i competències clau a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge mitjançant l’ús de la robòtica i connectant i donant resposta a les noves demandes educatives.

L' Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat. D'aquesta manera l'alumnat aprèn treballant i vinculant-se en les necessitats de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L'escola ofereix diferents projectes ApS amb l'objectiu d'oferir als nostres alumnes la possibilitat de comprometre’s en activitats socials que reforcin els valors de respecte, responsabilitat, justícia i compromís.

“Líder en mi” és un projecte comú a totes les escoles FEDAC que el curs 2018-19 es va introduir a les escoles en forma de matèria complementària a 3r de primària. Aquest projecte s’inspira en el llibre de Stephen Covey “Els 7 Hàbits de les Persones Altament Efectives”. Aquest curs 2020 - 2021 ja s’ha ampliat a tots els cursos. L’objectiu del projecte és que els alumnes aprenguin a aplicar uns principis clau d’efectivitat a totes les activitats de la vida quotidiana, per tal d’obtenir els millors resultats possibles en els diferents àmbits de la vida personal, acadèmica i professional i per saber liderar, en definitiva, la pròpia vida. Pretenem formar joves globalment competents, perquè esdevinguin nois i noies transformadors, amb capacitat d’actuar i de generar canvis en la pròpia vida i en l’entorn.

Els objectius del Projecte d’Escola Verda són fonamentalment afavorir l’interès per investigar fenòmens i sensibilitzar la comunitat educativa per tal que incorpori els principis i valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar. A FEDAC Canet volem fer de la nostra escola un espai més sostenible. Per això tenim engegats diferents projectes, com per exemple la recollida selectiva de residus, l’hort escolar, reduir al màxim els nostres residus, participar en activitats que afavoreixin i millorin el nostre entorn més proper entre d’altres.

El Projecte Multilingüe està estretament vinculat amb el desenvolupament de la competència comunicativa. L’objectiu principal d’aquest projecte és potenciar el coneixement i l’ús per part dels l’alumnes de la llengua catalana, castellana, anglesa i alemanya. L'anglès es converteix en la llengua estrangera que els alumnes estudien des de petits, familiaritzant-se amb el seu ús des de molt aviat tenint com a objectiu millorar la competència oral i més endavant, la competència comunicativa global. A P4 s’introdueix l’aprenentatge de l’alemany.

Els escacs són una gimnàstica mental que busca el desenvolupament de l'atenció, la concentració i el pensament abstracte i crític dels alumnes. Busca també la visualització, la memorització i sobretot a gestionar i solucionar problemes.

La tutopia consisteix en una nova manera de treballar el fet religiós, amb un llenguatge renovat, actualitzat i significatiu pels nens/es que estimuli el diàleg i la creativitat. És la unió entre la tutoria i la religió per promocionar des de petits un creixement interior i un cultiu de la persona per dintre. El mestre acompanya aquest procés des del respecte i l’escolta activa per ajudar-los a descobrir els seus talents. El sisè sentit és el repte de l’espiritualitat de les escoles FEDAC. Vivim en un món accelerat, de soroll constant i estrès, amb el repte del sisè sentit estem en el camí d’oferir espais amb un clima acollidor perquè els nens s’aturin, per sentir silenci i tenir consciència del propi cos (amb el treball de la respiració).

Aquest curs ens han otorgat el reconeixement a la millora, la innovació i l'excel.lència educativa. Acreditació impulsada per la fundació TRAMS i validada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Les arts ens ajuden i ajuden als infants i joves a imaginar quina realitat voldrien. Aquest procés d’imaginar els ajuda, alhora, a conèixer la que tenen i a reconèixer-se la seva capacitat per transformar-la. Els mestres hem de conduir als alumnes en un tipus d’art, a l’escola s’ha de donar peu a la creativitat. S’ha de generar l’impressió als alumnes, que generi motivació i curiositat, hi ha d’haver-hi llibertat. L’escola és un espai de pensament crític. A l’escola es treballen les emocions, la globalitat (anglès a tots els nivells), la part digital, el treball cooperatiu… Però, hi ha una cinquena transformació: l’art. No hi ha ètica sense estètica, és formar-nos en tots els llenguatges.

PROJECTES I METODOLOGIESEDUCATIVESINFANTIL

TORNAR

AMBIENTS APRENENTATGE

TECNO-ROBÒTICA

ESCOLTA'M

EMOCIONS A L'AULA

TREBALLPROJECTES

TORNAR

PILARS

amb una clara FINALITAT

Adaptada als reptes dels nous temps

LA FELICITATDE TOTES I TOTS ELS ALUMNES

Oberta i acollidora

TORNAR

AUXILIAR CONVERSA

SEGELL SMART

TÍTOLSCAMBRIDGE

MENJADOR

GRUPS CREC

ACOLLIDA

COESCOLAR

PSICOPEDAGOGIA

COMPLEMENTÀRIES

SERVEIS

Auxiliar de conversa Cada any l’escola s’adhereix al programa d’auxiliars de conversa, portant un nadiu de parla anglesa a l’escola de diferents països del món. La finalitat d’aquesta activitat és millorar la competència comunicativa oral en llengua anglesa de l’alumnat. Aquesta activitat és comuna a tots els cursos de l’escola des de I3 fins a P6.

Cambridge L’escola compta amb la certificació de University of Cambridge ESOL Examinations que ens acredita com a centre preparador de candidats i candidates per a fer els exàmens de Cambridge ESOL. La realització d’aquests exàmens està contemplada dins del Projecte Lingüístic de l’escola, ja que considerem que són una manera motivadora i positiva d’avaluar el nivell d’anglès i faciliten la millora de la competència lingüística en llengua anglesa dels nostres alumnes. Els estudiants de Primària podran examinar-se al nostre centre, ja que examinadors externs formats i autoritzats venen a l’escola per garantir la millor aplicació d’aquests exàmens i per avaluar el coneixement de la llengua dels nostres alumnes. D’acord als barems establerts al Marc Comú Europeu, els cursos que es poden presentar a cada nivell són: Starters (nivell inicial): 2n i 3r d’Educació Primària. Movers (corresponent al nivell A1) : 4t i 5è d’Educació Primària. Flyers (corresponent al nivell A2): 6è d’Educació Primària.

Acollida Disposem d’un servei d’acollida per a totes aquelles famílies que necessiten ampliar l’horari dels fills/es a l’escola al matí de 8:00 h fins l'inici de classes.

Menjador Servei de menjador pels alumnes que així ho desitgin amb l’empresa Scolarest. Menús equilibrats i de qualitat, pensats per a tenir una bona alimentació. A més també es desenvolupen activitats i possibilitats d’interrelació entre tots els alumnes de l’escola, fomentant i desenvolupant relacions i establint vincles que perduren durant tots els anys d’escolaritat.

Psicopedagoga En qualsevol etapa educativa, davant d’ alguna alerta relacionada amb l’aprenentatge o l’evolució emocional de l’alumne, l’escola disposa d’un assessorament psicològic que avalua possibles intervencions a fer dins la pròpia escola o en un acompanyament extern, si s’escau. Complementa el seguiment tutorial en el procés de desenvolupament personal i acadèmic de l’alumnat.

Són un “espai” d'oci, reflexió i aprenentatge on els nois/es viuen una experiència d’amistat en grup. Aquest és un espai que s'ofereix amb caràcter extraescolar i gratuït a partir de 8 anys. Persegueix els següents objectius: Primerament, aprendre a ser persona, aprendre a relacionar-nos positivament, fer amics, apreciar el que tenim i gaudir-lo. Finalment, identificar i gestionar les emocions pròpies i dels altres per assolir un benestar personal i col·lectiu.

En l’oferta educativa de FEDAC també s’inclouen un conjunt d’activitats coescolars. Són totes aquelles que es desenvolupen fora de l’horari lectiu escolar i que complementen el projecte educatiu d’escola. Les activitats permeten afavorir el projecte d’educació integral i atendre a totes les dimensions i habilitats dels alumnes aprofundint en el desenvolupament i millora de les habilitats socials i personals. Les coescolars que oferim aquest curs són: Impressió 3D, Ordinografia, Taller de creacions artesanes, Teatre i Play and Learn.

Aquestes matèries tenen com a objectiu l’excel·lència educativa i l’ampliació de les matèries curriculars, tot oferint un tret diferenciador i de qualitat del centre. Contribueixen a completar el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu, i es realitzen dins de l’horari escolar. A infantil: Speaking time, Tecnorobòtica, Experimentem la música, TUtopia, taller de contes i escacs (I5). A primària: Speaking time, Escacs, TUtopia, Líder en Mi, Tecnorobòtica (P1, P2 i P3), i alemany (P4, P5 i P6).

Segell Smart El Segell SMART, creat per la Fundació Tr@ms i la consultora Integral i certificat per la Universitat Oberta de Catalunya, té com a objectiu promoure i reconèixer la qualitat educativa i la innovació contínua en els centres educatius a través de l’establiment d’un marc comú. Durant els cursos anteriors hem fet una diagnosi del nostre centre i hem elaborat un Pla de Millora per capacitar l’escola en el procés de certificació SMART. El segell avalua diferents aspectes dels centres educatius, com la gestió estratègica i operativa de l’escola, la motivació de l’equip docent, la relació de l’escola amb la societat, l’acompanyament integral a l’alumne, la incorporació de metodologies innovadores, o la transmissió i interiorització de la identitat i cultura de cada centre. El passat curs 2019-2020 vam assolir l’acreditació SMART, certificant la qualitat educativa.

ETAPESEDUCATIVES

Info

Info

"SOM, FEM I ESTEM PER TU"

PROJECTE EDUCATIU FEDAC CANET

SERVEIS

VÍDEOSTESTIMONIS

CONTACTA'NS

VISITAL'ESCOLA

PROJECTE#AVUIXDEMÀ

PILARS i FINALITAT

TORNAR

HORT

SALA ROBÒTICA

ESPAISPOLIVALENTS

SALA BAM

SALA EMMAÚS

AMBIENTS

SALA MÚSICA

PATI / LLIMONERS

TERRASSA

ESPAIS

PROJECTES I METODOLOGIES APLICADES APRIMÀRIA

TORNAR

GAMIFICACIÓ

TUTOPIA

PROJECTES

LEM

ESCACS

Què és la TUTOPIA

TORNAR

LIDERATGES

BIOFEDACS

transFORMADORS

Famílies

TORNAR

Exalumnes

Educadors