Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Klikaj w ruszające się pola, kryją one dodatkowe informacje lub polecenia!

Na początek...

na początek...

1. Jak wygląda utwór?

2. Kto mówi w utworze?

3. O czym mówi utwór?

ABY ROZPOZNAĆ RODZAJE LITERACKIE, TRZEBA ZASTANOWIĆ SIĘ:

KAŻDY RODZAJ DZIELI SIĘ NA GATUNKI

Rodzaje literackie to sposób klasyfikacji (podziału) dzieł ze względuna posiadane cechy.

CO TO SĄ RODZAJE LITERACKIE?

garść teorii

Kliknij w każdą kartkę i zapoznaj się z przykładami tych rodzajów literackich.

garść teorii

ROZRÓŻNIAMY TRZY RODZAJE LITERACKIE

DRAMAT

LIRYKA

EPIKA

ADRESAT = ODBIORCA WIERSZA

język metaforyczny (ukryte znaczenie)

pisana WIERSZEM -wersy, zwrotki, rymy, środki stylistyczne

PODMIOT LIRYCZNY mówi o uczuciach, emocjach

LIRYKA

liryka

wątki, akcja, FABUŁA

pisana PROZĄ (najczęściej)

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY

o wydarzeniach opowiada NARRATOR

EPIKA

epika

o wydarzeniach mówią BOHATEROWIE

przeznaczony do wystawienia na scenie

TEKST GŁÓWNY (DIALOGI I MONOLOGI), TEKST POBOCZNY (DIDASKALIA)

AKTY, SCENY, ODSŁONY, podział na ROLE

DRAMAT

dramat

Zastanów się, jak powinien być uzupełniony dany prostokąt, następnie odkryj odpowiedź i sprawdź, czy miałeś rację!

Na kolejnej stronie czeka Cię samodzielny test.

uwaga

test

Kliknij w ruszające się pola i zrób sobie notatkę!

gatunki epiki

gatunki dramatu

gatunki liryki

KAŻDY RODZAJ DZIELI SIĘ NA

gatunki

gatunki

Następnie uzasadnij w kilku zdaniach, dlaczego tak je oceniasz.

trudny w odbiorze

wymagający wysiłku umysłowego

trzymający w napięciu

atrakcyjny dla moich równieśników

pobudzający wyobraźnię

nużący

Do każdego rodzaju literackiego dobierz określenie, na przykład:

Na koniec...

na koniec...