Want to make creations as awesome as this one?

galego, pronomes,

Transcript

a colocación do pronome

MISIÓN

INTRODUCIÓN

PERSONAXES

COMEZAR

BREAKOUT

A COLOCACIÓN DO PRONOME

MISIÓN

INTRODUCIÓN

PERSONAXES

"Teño medo... teño pesadelos... Soño que a mocidade de hoxe deixou de empregar o galego e que non saben empregar ben o pronome... Ten que haber unha solución!! Axudádeme"

BREAKOUT

A COLOCACIÓN DO PRONOME

MISIÓN

INTRODUCIÓN

PERSONAXES

Demostrémoslle a esa muller soñadora que a mocidade si sabe falar, si usa o galego e que sabe colocar perfectamente os pronomes. Para iso, teredes que pasar diferentes probas, con preguntas sobre o pronome. Teredes que buscar nas pedras! Se resolvedes e atopades a chave, a muller volverá sorrir!

BREAKOUT

AVENTURA LOREM IPSUM

MISIÓN

INTRODUCIÓN

PERSONAXES

O ilusionado

Malvada descolocadora

Detector de pronomes

Muller sen ilusión

Vive atemorizada pola falta de nenas e nenos galegofalantes... pero ten un chisco de esperanza neste grupo para que consiga o antídoto! Moi parecida á vosa profe!

BREAKOUT

Personaxe que alterou a colocación dos pronomes para confundir ás mozas e mozos!

Ten a esperanza posta en vós! Agárdavos con galletas de chocolate!

Esta é a pobre muller que non pode durmir... Só ten pesadelos!

Un can galego, cun olfacto excelente para detectar erros na colocación do pronome átono!

Proba 01

BUSCA NAS PEDRAS

Proba 02

Proba 04

Proba 05

Proba 03

VOLVE A INTENTALO!

As pedras na parede

Nesta parede hai uns enigmas que resolver... Só vós poderedes...

COMEZAR

PREGUNTA 01

Os pronomes persoais empréganse para...?

Ter que estudar máis.

Substituír persoas.

Dar maior riqueza á comunicación.

PREGUNTA 02

Os pronomes átonos van sempre...?

Despois do verbo.

Comezando unha oración.

Como elixa o falante.

PREGUNTA 03

Os pronomes tónicos empréganse como... ?

Con til.

Suxeito e con preposición

Cando queiras

NORABOA

O primeiro número é...

2

AS PEDRAS REDONDAS

Nos cantos destas pedras hai tres dúbidas... Alento!

COMEZAR

PREGUNTA 01

Se tes que tratar alguén cos pronomes de cortesía, cales terías que empregar?

Vostede, vostedes.

Vostede, vós

Ela, elas

PREGUNTA 02

Cal sería a forma correcta cando falamos cunha persoa maior ou descoñecida?

Pódesme, vostede, dicir a hora no teu reloxo.

Pódeme dicir a hora no teu reloxo.

Pódeme, vostede, dicir a hora no seu reloxo.

PREGUNTA 03

En galego, como se substitúe: sempre como chocolate?

Sempre comoo.

Sempre cómoo.

Sempre o como.

NORABOA

O segundo número é:

7

As pedras amoreadas

Aquí están as pedras amoreadas, como nos tempos antigos, nos que o pronome se usaba correctamente...

COMEZAR

PREGUNTA 01

Cal sería a resposta correcta?

Non o vin pero o quero.

Non vino pero quéroo.

Non o vin pero quéroo.

PREGUNTA 02

Se tes que falar cunha persoa maior, como dirías: Dásme o teu xornal?

Dásme o teu xornal?

Me dá o seu xornal?

Dáme o seu xornal?

PREGUNTA 03

Cal escollerías como correcta de: a ela encanta o chocolate?

Encántalle o chocolate

Encántale o chocolate!

Encántallo

NORABOA

O terceiro número é:

1

As pedras do corazón da terra

Nestas pedras, saídas da forza do interior, está a verdade! Escoitádeas!

COMEZAR

PREGUNTA 01

Escolle a opción correcta en galego

Non quéroo, quédache para ti.

Non o quero, quédache para ti.

Non o quero, che queda para ti.

PREGUNTA 02

Cal sería a forma correcta do pronome se o verbo remata en ditongo?

A avoa colleuna

A avoa colleula

A avoa colleua

PREGUNTA 03

Como dirías esta frase cos pronomes: Ela trouxo a min unha saia?

Ela me a trouxo

Ela tróuxoma

Ela tróuxome a

NORABOA

O cuarto número é:

9

As pedras salgadas

Estas pedras gardan as forzas das mareas, as que vós necesitades para chegar ata o final!

COMEZAR

PREGUNTA 01

Cal sería a escolla correcta para os pronome átonos ?

si, che, elas, mas

nos, che, min,

me, te, se, llela, chas

PREGUNTA 02

Como empregarías nesta frase os pronomes átonos: A elas non lles gusta a violencia?

A elas non lles gústaa

A elas non lles gusta

A elas non llelas gusta

PREGUNTA 03

Cal das seguintes frases é correcta ?

Quérocho dicir

Quérote o dicir

Cho quero dicir

NORABOA

O último número é:

3

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PREME OK

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PREME OK

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

NORABOA!

Hai esperanza!!! Sabemos colocar os pronomes! A muller volve soñar con bolboretas e a sorrir!! Parabéns!!