Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2n BATXILLERAT

IES INCA ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

formació reglada

FORMACIÓ PROESSIONAL

UNIVERSITATESTUDIS DE GRAU

Quan acabi batxillerat vull fer...

altres recursos

BEQUES i AJUDS UIB

Diccionari de professions

Autoconeixement i presa de decisions

BEQUES MINISTERI D'EDUCACIÓ

IES INCA ORIENTA

Cercador de títols i universitats

Cada universitat estableix el seu procés d'accés.

estudis de règim especial

PROCÉS D'ACCÉS

QUÈ ESTUDIAR I ON?

UNIVERSITAT: ESTUDIS DE GRAU

FORMACIÓ PROESSIONAL

UNIVERSITATESTUDIS DE GRAU

Quan acabi batxillerat vull fer...

FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Entre CFGS i la UNIVERSITAT

Famílies professionals. PRESENCIAL - DUAL - A DISTÀNCIA

Illes BalearsEstat Espanyol

OFERTA FORMATIVA

PROVES D'ACCÉS

CONVALIDACIONS

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (SOIB)

altres cursos:

Altres opcions:

curs 2019-20

dates importants:

CANVIS DE DATES PER LA SITUACIÓ COVID-19. CONSULTAR WEB UIB i blog IES INCA ORIENTA!

convocatoria PBAU juliol 20207-8-9 juliol

PAP_Edu 13 juny: fase escrita18-24 juny: videopresentació2-3 juliol: entrevista grupal

REVISAU LES DATES DE CADA UNIVERSITAT!

UIB

MATRÍCULA FP i UNIVERSITAT

DEPEN DE CADA COMUNITAT AUTÒNOMA I UNIVERSITAT

PREINSCRIPCIÓ FP i UNIVERSITAT

PBAU

9-10-11 juny

PAGAMENT DE LES TAXES

3-8 juny

PREINSCRIPCIÓ PBAU

30 març - 3 abril

Podeu consultar el DO per aclarir dubtes!

Gràcies