Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

tes dúbidas sobre o novo sistema de AVALIACIÓN?

Aquí cho resumimos con detalle!

EOI PONTEVEDRA

actividades de lingua

3. Comprensión Escrita

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

eoi: NIVEIS B1 B2 C1 C2 novo sistema avaliación

2. Produción e Coprodución Oral

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

4. Produción e coprodución escrita

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprensión Oral

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

5. Mediación oral e escrita

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS

1

2

NOTA MÍNIMA (POR ACTIVIDADE DE LINGUA)

50% (12,5 ptos.) COMPENSAS!65% (16,25 ptos.) APROBAS!

actividades de lingua

3. Comprensión Escrita

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2. Produción e Coprodución Oral

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

4. Produción e coprodución escrita

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprensión Oral

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

5. Mediación oral e escrita

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS

1

eoi: NIVEIS B1 B2 C1 C2 novo sistema avaliación

2

3

NOTA MÍNIMA (POR ACTIVIDADE DE LINGUA)

50% (12,5 ptos.) COMPENSAS!65% (16,25 ptos.) APROBAS!

NOTA MÍNIMA TOTAL DA PROBA

125 ptos.

NOTA máxima TOTAL DA PROBA

65% (81,25 ptos)APROBAS!

actividades de lingua

3. Comprensión Escrita

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2. Produción e Coprodución Oral

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

4. Produción e coprodución escrita

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprensión Oral

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

5. Mediación oral e escrita

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS

1

eoi: NIVEIS B1 B2 C1 C2 novo sistema avaliación

2

3

4

NOTA MÍNIMA (POR ACTIVIDADE DE LINGUA)

50% (12,5 ptos.) COMPENSAS!65% (16,25 ptos.) APROBAS!

NOTA MÍNIMA TOTAL DA PROBA

125 ptos.

convocatoria extraordinaria

NON APTO NA 1º QUINCENA DE XUÑO(SUSPENDES POR DEBAIXO DO 81,25)

NOTA máxima TOTAL DA PROBA

actividades de lingua

3. Comprensión Escrita

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2. Produción e Coprodución Oral

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

4. Produción e coprodución escrita

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprensión Oral

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

5. Mediación oral e escrita

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS

1

eoi: NIVEIS B1 B2 C1 C2 novo sistema avaliación

65% (81,25 ptos)APROBAS!

(2º QUINCENA XUÑO)

O alumnado NON APTO en xuño (cunha nota inferior ao 81.25 ptos do total da proba):

  • deberá presentarse as partes por debaixo de 12.5
  • poderá subir nota nas partes entre 12.5 e 16.25

Se tes que repetir a Mediación en setembro, deberás acudir á escola en dous días diferentes: Mediación oral: o día de realización da proba oralMediación escrita: o día de realización da proba escrita

Lembra que

eoi: NIVEIS B1 B2 C1 C2 novo sistema avaliación

A avaliación e certificación nos niveis A1 e A2 non varíaAvalíanse catro actividades de lingua e precisas un mínimo de 15 puntos en cada parte para aprobar!

E para rematar...

Se aínda tes dúbidas, consulta co teu departamento