Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

na busca dos determinantes

MISIÓN

INTRODUCIÓN

PERSONAXES

COMEZAR

BREAKOUT

na busca dos determinantes

MISIÓN

INTRODUCCIÓN

PERSONAJES

Na antigüidade, homes e mulleres deron en comunicarse por medio de palabras. Das máis empregadas, despois dos verbos e dos substantivos, foron os determinantes, que sempre axudaron a mellorar a forza da mensaxe...

BREAKOUT

na busca dos determinantes

MISIÓN

INTRODUCIÓN

PERSONAXES

Para conseguir superar este reto, teredes que buscar e solucionar os problemas de diferentes comunidades cos determinantes e devolverlles o poder da comunicación plena. Ao final, vós teredes unha recompensa. Cada reto superado, daravos un número para abrir a caixa do tesouro... Atrevédesvos?

BREAKOUT

na busca dos determinantes

MISIÓN

INTRODUCIÓN

PERSONAXES

O detective despistado

A detective veloz

A detective intrépida

O detective amedrentado

BREAKOUT

Vai ás carreiras sempre e non reflexiona ás preguntas!

Estuda, pero non reflexiona... está demasiado ocupado noutras tarefas...

Vive atemorizado pola súa inseguridade. Nunca quere que lle pregunten nada!

Estudosa, sempre quere participar porque aprender é o que máis lle gusta!

POSESIVOS

ELIXE O TEU DESTINO

INDEFINIDOS

DEMOSTRATIVOS

INTERROGATIVOS

NUMERAIS

VOLVER A INTENTALO?

BENVIDAS ÁS TERRAS DOS POSESIVOS

Nas frías terras do Polo, os seus habitantes teñen serias dúbidas para usar o posesivo... Tedes que axudalos!

COMEZAR

PREGUNTA 01

Como é a resposta correscta á pregunta: Onde vas?

Vou a miña casa

Vou miña casa

Vou á miña casa

PREGUNTA 02

Cal destas formas fai referencia á 2ª persoa do plural?

A vosa libreta

As túas libretas

As libretas túas

PREGUNTA 03

Escolle a opción correcta:

Meu libro

Meu amoriño

Miña cadela

NORABOA!

O primeiro número é:

2

BENVIDAS Á TERRA DOS INDEFINIDOS

Nesta tribo, non empregan ben os indefinidos, unha mágoa! Teredes que resolver as tres preguntas seguintes para solucionar o problema!

COMEZAR

PREGUNTA 01

O indefinido "cadaquen" é...

Invariable

Bonito

Variable en número

PREGUNTA 02

Indica a serie de indefinidos correcta:

Quen, nada, unha

Unha, dúas, nada

Unha, toda, máis

PREGUNTA 03

Cal destes indefinidos é variable?

Ninguén

Algo

Tal

NORABOA

O segundo número é:

7

BENVIDAS A EUROPA

No vello continente, unha fuga de auga impide aos habitantes contar axeitadamente... Tedes que axudalos!

COMEZAR

PREGUNTA 01

Como se escribe o número 40

Cuarenta

Carenta

Corenta

PREGUNTA 02

Como se escribe o número 24?

Vintecatro

Vinte e cuatro

Vinte e catro

PREGUNTA 03

Se tedes que ordenar un edificio, usaredes...

Ordinais

Cardinais

Multiplicativos

NORABOA

O terceiro número é:

1

BENVIDAS A ÁFRICA!

Aquí, en pleno deserto, as tribos nómades teñen un problema coas distancias. A area impide ver a proximidade e a distancia media... Axudádelos?

COMEZAR

PREGUNTA 01

Cal é o plural masculino dos determinantes?

Estos, eses, aqueles

Estes, eses, aqueles

Istes, ises, aquiles

PREGUNTA 02

A forma isto ten plural?

Non, é pronome.

Si, istos!

Depende do substantivo...

PREGUNTA 03

Que demostrativo indica afastamento?

Ese, esa

Aquel, aquela

Este, esta

NORABOA

O cuarto número é:

9

BENVIDAS Á INDIA...

Unha apócema secreta impide aos habitantes deste país facerse preguntas con corrección. Tedes que atopar o antídoto para solucionalo!

COMEZAR

PREGUNTA 01

É correcta: Quen son as túas amigas?

Non. Quen é invariable.

Quen só se pode usar co verbo en singular

É correcta.

PREGUNTA 02

Cantos e cales interrogativos hai nesta frase?

Ningún

Cantos e cales

Nesta

PREGUNTA 03

Preguntou que hora é... hai algún interrogativo aquí?

Si, que

Non, non hai pregunta.

Si, preguntou

Noraboa

O último número é:

3

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PREME OK

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PREME OK

2

Introduce a chave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

NORABOA!