Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Да проверим какво сме научили

Прочети думите. Коя е вярната буква? Кликни върху нея. С коя дума проверяваме? Запиши в тетрадката вярно думата.

МЛАДИ

МЛА

ГЛАДЕН

ГЛА

ЗАЛЕЗИ

ЗАЛЕ

ОРИЗА

ОРИ

СТРОГИ

СТРО

КРЪГЪТ

КРЪ

Дядо Кирил е стро_ .

Искам пиле с ори_ .

Таня играе до зале_ .

Той е мла_ и умен .

Една госпожа е пропуснала буква от дума в изреченията. Допишете ги, като препишете изреченията вярно и красиво.

Аз ям сладоле_ .

БРАВО!