Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Звук и буква Гг

ГИ

ГО

ГЕ

ГУ

ГА

ТИГЪР

ГИРА

ГРАДИНА

ГОРА

ГРАД

ИГРА

ГУМА

ГИРА

ГОЛЯМ

ГАРГА

ГАРА

Игра

Тигър и коте си играят. Те се гонят и се смеят. Долетя гарга. Тримата играят заедно.

Над гората се стъмни. Няма игри. Има луна. Тигърът, котето и гаргата са другари.

Другари са: - тигър, коте, кос - тигър, заек, гарга - тигър, коте, гарга

Малка ръкописна буква "г"

Главна ръкописна буква "Г"

кукла

голяма

Галина

има

Подреди думите в изречение