Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Memòria 18-19

Durant aquest curs 2018-19 hem celebrat el 25è Aniversari de l’entitat, 25 anys de Gresca. Ha estat un curs en el que hem pogut fer una valoració de quin ha estat el paper de l’entitat respecte el lleure educatiu i respecte l’atenció que fem a la població del barri del Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons. Fa 25 anys ens vàrem proposar ser un agent de transformació en pro de l’atenció i l’educació d’infants i joves i ara, 25 anys més tard, podem dir que seguim treballant per tal que l’equitat educativa no sigui un repte sinó una realitat. Aquest curs també ha estat el que ha consolidat el nou repte de l’entitat. Hem fet l’aposta d’incidir en el lleure del col·lectiu de la gent gran i en la dinamització del centre cívic del barri. Hem apostat per incidir en reduir el seu temps de solitud a partir de generar relacions de confiança entre les i els usuaris. Tot un nou repte pels nous 25 anys!

INFANTS I JOVES

 • Esplai diari

SERVEIS EDUCATIUS

 • Extraescolars

FAMÍLIES

 • Grup de suport

CONNECTA'T

 • Cursos informàtica

GENT GRAN

 • Tallers

Compartir és construir

 • Casal jove

 • Activitats de vacances

 • Aprenem Junts

 • RAI-ESO Dinem junts

Pla actuació 19-20

De cara aquest nou curs treballarem per donar estabilitat als projectes i equips educatius de l’entitat. Cal garantir que La Gresca pugui seguir desenvolupant les seves actuacions al barri de forma coordinada i en col·laboració amb les administracions públiques; sobretot, l’administració local. La Gresca, com a institució arrelada al territori, promovem tot un seguit de projectes i actuacions al territori que han d’anar lligades a les polítiques públiques. Per tant, hem de poder-les treballar de forma coordinada. Donarem sentit a tot plegat si incorporem l’educació a temps complet a l’agenda educativa i a la política pública dels nostres municipis i ens afegim a l’aliança per l’Educació 360.

 • Servei d'acollida

 • Jugateca ambiental

 • Esplai adaptat

 • Espai infantil

 • Atenció psicològica

 • Lleure educatiu

 • Smartphone

 • ACTIC

 • Connexió lliure

 • Xerrades

 • Excursions

 • Casal d'estiu

 • Casal d'estiu Cerd.

Infants i joves

ESPLAI DIARI

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

Durant el curs passat l’Esplai Diari va fomentava el lleure dels infants de les escoles Tiana i Escursell de Ripollet i l’escola Sant Martí de Cerdanyola, atenent infants des de P3 fins a 6è de Primària. A més, apostant per treballar de forma conjunta amb els agents socials i educatius del territori així com amb les famílies. Apropant aquestes últimes al projecte convidant-les a participar a les activitats extraordinàries un dissabte al mes.

Nº infants

Nºfamílies

NºBeques

Nº ajuts/ pressupost

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

De cara al curs vigent, ens proposem mantenir una metodologia semblant. Considerant d’especial impor-tància el context de l’infant per poder entendre la seva complexitat de forma global. Aquest curs gira entorn el centre d’interès “Consum responsable i Sostenibilitat”, amb l’objectiu de fomentar el pensament crític dels nostres infants i el seu desenvolupament com a futurs ciutadans responsables. A més de les activitats que ja realitzàvem el curs passat com el taller de robòtica que és un dels seus preferits, aquest any introduïm el projecte d’Esports.

76

62

52

79.500

Infants i joves

CASAL JOVE

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

Nº infants

Nºfamílies

NºBeques

Nº ajuts/ pressupost

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Infants i joves

ACTIVITATS DE VACANCES

LES XIFRES del 2018-2019

Nº infantscasals

Nºinfants colònies

Nºjoves casals

Nº joves Menorca

144

59

51

30

Infants i joves

APRENEM JUNTS

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

Continuació d'un espai on acompanyar els aprenen-tatges més formals d'infants i joves. Amb els i les joves, a la franja de 17.00h a 18.00h on participen aquells joves que necessiten de la nostra ajuda o que prèviament hem pactat el compromís amb les famílies. Amb els més petits hem continuat destinant la primera part de la tarda a crear espais adequats per realitzar el projecte. Hem continuat el taller de reforç amb família a l’escola Escursell i Tiana Aquest curs hem entrat a ProInfància per becar 2 tallers específics de reforç escolar.

Nº infants

Nºfamílies

NºBeques

Nº ajuts/ pressupost

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Continuar definint aquest espai anar adequant aquest projecte a les noves realitats pedagògiques que hi ha ara mateix als centres educatius.

5

5

5

Proinfància

Infants i joves

RAI-ESO DINEM JUNTS

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

Nº infants

Nºfamílies

NºBeques

Nº ajuts/ pressupost

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

32

31

32

32.720

Serveis educatius

EXTRAESCOLARS

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES DEL 2018-2019

El curs 2018-19 s’ha caracteritzat per dur a terme uns serveis educatius centrats en el nostre territori. En concret, hem iniciat un projecte conjunt amb l’Ampa de l’escola Tiana de la Riba per a dur a terme l’acollida i els serveis d’extraescolars a l’escola i hem treballat conjuntament amb la direcció per a establir un projecte conjunt amb les famílies i el reforç amb l’escola. L’actuació conjunta amb l’escola ha servit per compartir experiències i per fer un pas més enllà amb les col·laboracions amb l’escola.

Nº infants

Nºfamílies

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

La proposta pel nou curs segueix la tendència dels cursos anteriors. La proposta de realitzar serveis educatius al territori es valorarà a partir de poder definir el nivell d’impacte social que pot tenir el servei al territori, al barri. En aquest sentit, treballarem en el recolzament i l'empoderament de les ampas de l’escola Tiana i l’escola Escursell sempre que aquestes en tinguin la necessitat.

116

50

Serveis educatius

SERVEI D'ACOLLIDA

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES DEL 2018-2019

Durant aquest curs hem gestionat els serveis d’acollida matinal de tres escoles, escola Tiana, ubicada al barri, Escola Escursell, ubicada a Ripollet i escola Xarau, ubica-da a Cerdanyola del Vallès. En aquest servei hem donat resposta a la demanda que ens fan les AMPES de les tres escoles per facilitar la conciliació de la vida laboral de les famílies amb els horaris escolars. Hem ofert un espai agradable i lúdic, on els infants han realitzat activitats com: jocs de taula, trencaclosques, encaixos contes, pintura de mandales, lectura i estudi si ho necessitaven. Tot adaptat a l’hora que era i a les necessitats del grup.

Nº infants

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Seguir treballant conjuntament amb les AMPES i les escoles del barri i de les dues poblacions, Cerdanyola i Ripollet per poder oferir una bona conciliació a les famílies.

135

Serveis educatius

JUGATECA AMBIENTAL

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES DEL 2018-2019

La jugatecambiental al Parc Massot ha estat seguit d’activitats que s’han dut a terme al parc durant els matins dels diumenges de primavera i tardor. S’ha treballat molt per dur a terme activitats motivadores, dinàmiques i engrescadores i per oferir un espai de joc adequat pels infants i les famílies que participen regularment de l’espai. Tot i així, el nivell de participació al projecte no és massa elevat. Les condicions i l’estat degradat del parc no afavoreix el trànsit de famílies i això és difícil de solventar amb l’activitat puntual..

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Per aquest nou curs ens proposem poder seguir desenvolupant l’activitat de la jugatecambiental durant els diumenges corresponents. Tot i així, ens hem emplaçat a treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Ripollet i l’AMB alguna actuació que permeti revertir l’estat del parc, afavorint que pugui ser més agradable i acollidor.

Nº infants

Nºfamílies

NºBeques

154

3.000

35

Serveis educatius

ESPLAI ADAPTAT

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES DEL 2018-2019

Durant el curs 2018-19 s’han planificat i organitzat un conjunt d’activitats de lleure, d’oci inclusiu i accessible per a un grup de joves amb diversitat funcional els caps de setmana. Excursions a la muntanya, sortides culturals, activitats de reconeixement de l’entorn més proper, tallers amb altres associacions, trobades comunitàries amb associacions del poble, xerrades, tallers i activitats per a compartir en família. Tot basat en els interessos i necessitats dels joves i per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats.

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Ens proposem seguir treballant amb l’objectiu de donar visibilitat i normalitzar aquest col.lectiu realitzant activitats on es fomentin els valors de l’amistat, el companyerisme, l’adquisició de normes socials i de convivència. Per mitjà de les activitats de cap de setmana incidirem en la millora de la qualitat de vida dels joves i donarem resposta a les dificultats d’inclusió i socialització.

Nº infants

Nºfamílies

NºBeques

22

21

22

Serveis educatius

ESPAI INFANTIL

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES DEL 2018-2019

El curs 2018-2019 l’Espai Infantil ha ofert un ventall d’activitats de lleure a infants de 0-12 anys al voltant del joc i la joguina. Hem treballat per aconseguir arribar a més famílies possibles i despertar l’interès dels infants de totes les edats i que veiessin l’Espai com un lloc de referència. Hem fet activitats dins i fora de l’Espai, hem convidat i conegut altres entitats del poble, hem participat en totes les festes del municipi relacionades amb la infància. Tot pensat i programat per a que fos un espai obert a tots els infants de Cerdanyola .

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Seguir treballant amb la mateixa línia i oferir als infants i a les famílies un espai on es cobreixin les necessitats i interessos des d’una vessant educativa i per mitjà d’un treball comunitari. A través del joc i la joguina oferirem a l’infant un seguit d’activitats i eines que l’ajudin en el seu desenvolupament, en el procés de socialització i en l’adquisició d’habilitats i competències socials que l’ajudin a créixer com a infant lliure i crític.

Nº infants

101

Serveis educatius

CASAL D'ESTIU CERDANYOLA

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES DEL 2018-2019

La Gresca ha tornat a gestionar els casals d’estiu municipals de Cerdanyola. Després dels èxits dels darrers anys s’han tornat a proposar les mateixes escoles, Xarau i Collserola i amb la mateixa estructura i organització, un dia de piscina, un dia d’excursió de tot el dia i dos dies d’activitats especialitzades. Aquest estiu hem introduït la novetat del Centre d’Interès, a partir de la proposta educativa encoratja’t, on s’ha treballat i donat visibilitat a la dona al llarg de la història.

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Seguir treballant en aquesta línia per tal de poder oferir a tots els infants l’oportunitat de gaudir d’uns casals d’estius de qualitat i accessibles a tothom.

Nº infants

368

Famílies

GRUP DE SUPORT

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

Es va treballar a l’escola Tiana i a l'escola Escursell, amb grups consolidats de mares i pares adreçats a poder aportar a aquestes famílies eines, informació i diverses maneres d’actuar davant les preocupacions de la criança dels seus fills i filles, s’ha creat un enfortiment de les relacions familiars en l’espai grupal i familiar i una visió més positiva de la feina que es fa a l’escola. A l'entitat hem continuat amb el grup de suport a famílies. Ha estat un grup destinat empoderar a la dona, crear espais d'aprenentatges i de relacions entre iguals

Nº famílies

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Tot i que de moment el grups de Tiana i Escursell aquest curs no es poden portar a terme per un tema econòmic, a l’entitat continuem realitzant els dimecres per la tarda aquest grup. La nostra proposta és destinar una o dues xerrada a cada escola per continuar treballant conjuntament.

40

Famílies

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

Aquest curs hem creat un espai específic per poder atendre a les famílies i adults que han demant ajuda o que nosaltres hem detectat que cal ajudar-les. En aquest espai hem ajudat a persones que participen als diferents projectes que realitzem a l’entitat. Aquestes persones han tingut a la seva disponibilitat un ampli horari per adequar-se a les necessitats de cadascú A més, a través de proinfància hem pogut fer una teràpia familiar al llarg de 15 sessions amb la finalitat de millorar les relacions al nucli familiar.

Nº famílies

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Continuem apostant per oferir aquest espai destinat a famílies vinculades a projectes que realitzem a l'entitat o que tenen alguna vinculació. . A través de proinfància aquest curs podrem fer tres teràpies de família destinades a persones amb dificultats econòmiques i que ens permetrà millorar els vincle i les relacions familiars.

20

Famílies

LLEURE EDUCATIU EN FAMÍLIA

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

Aquest curs vam implantar el compromís educatiu amb les famílies on fèiem signar a les famílies el compromís de participar en algunes de les activitats que com entitat vam organitzar. Aquest curs hem realitzat; dinar de germanor, aniversari, carnaval, xocolatada, festa esplai i la festa del voluntariat de la Caixa. La participació ha estat molt més elevada que en anys anteriors, cal dir, que la gran majoria de famílies han complert el seu compromís i han participat on s’havien apuntat.

Nº famílies

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Aquest curs continuarem fomentant la participació de les famílies a les activitats de lleure que realitzem, seguirem realitzant les mateixes de l’any anterior i apostarem per crear de noves. Com entitat hem apostat aquest curs per fer una redefinició de les activitats de dissabtes. Aquest any, organitzarem activitats familiars específiques per poder compartie espais i activitats en família.

?

Connecta't

CURSOS FORMATIUS

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

Els cursos d'informàtica són una eina molt important per aprendre a fer un bon ús dels dispositius que es connecten a la xarxa. A més afavoreix a disminuir la distància generacional que hi ha entre la gent gran i els seus descendents, quant a alfabetització digital es refereix. Durant el curs passat s'han realitzat 4 cursos anuals i 2 cursos específics, el contingut principal dels cursos va ser ús d'internet , ús dels telèfons intel·ligents, seguretat i privacitat.

Nº usuaris

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

D'acord als resultats obtinguts del curs passat, sobre la satisfacció per part dels participants ens hem plantejat 3 línies de treball:

 • Continuar donant formacions anuals en diferents dies i horaris i Introduir cursos específics de llarga durada en l'ús dels smartphone o tauletes.
 • Pel que fa a la robòtica infantil, apostem per un enfocament STEAM que implica l'ús pràctic en les disciplines de ciències, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques (de l'anglès: science, technology, engineering, arts i mathematics).
 • Continuar donant suport a persones i entitats no només de barri sinó més enllà del nostre entorn

27

Connecta't

SMARTPHONE

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

L'ús dels telèfons intel·ligents o smartphone, requereix un cert coneixement per obtenir els resultats esperats, en aquest punt, no sempre les famílies poden donar resposta a la gent gran, és per això que ja fa més de 3 anys que vam realitzar cursos específics en l'ús de mòbils de 4 hores dividides en dues sessions. Els resultats obtinguts reflecteixen una valoració molt positiva, els participants consideren adequat el contingut i sobretot el ritme i la dinàmica de les sessions

Nº usuaris

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Esperem realitzar més cursos específics de curta durada dirigits a aquelles persones que no sempre tenen la disponibilitat de realitzar formacions anuals. D'altra banda ens plantegem introduir un curs anual de telèfon intel·ligent.

40

Connecta't

ACTIC

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

La prova d'acreditació Actic ha agafat gran importància en els últims anys a causa que els aspirants que resulten aptes en la prova obtenen puntuació en els diferents sectors públics com és en el sector de la salut, educació, administració, bombers entre d'altres. Hem notat un considerable augment entre els sol·licitants.

Nº usuaris

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Continuarem sent centre col·laborador, cedint hores de l'aula d'informàtica, en els dies i horaris que no hi hagi formació i vetllarem per tal que hi hagi unes condicions adequades per a la realització d'un examen.

80

Connecta't

CONNEXIÓ LLIURE

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

El punt de connexió lliure es un espai obert al barri que dóna la possibilitat a la participació de tothom, aquest serveis es gratuït, i te el suport d’una persona. Durant el curs passat vam atendre diversos usuaris i les necessitats dels mateixos acostumàven a anar relacionades amb cerques de feina o amb la realització de deures.

Nº usuaris

Hem detectat que pràcticament totes les persones que assisteixen disposen d'algun tipus de dispositiu ja sigui una tablet, un mòbil o un portàtil i del que no disposen és d'una contractació de 4G, la nostra entitat facilita l'accés a la xarxa, portant un control d'accés d'aquestes persones que ens són sòcies. En aquest nou curs i causa de l'augment de nous cursos formatius els horaris d'accés es veuran reduïts

8

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019 - 2020?

Gent gran

TALLERS

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

A la flor de la vida és un projecte que s’ha anat consolidant, i tot i trobar-se en un estat incipient, el curs passat ja va servir per donar forma a l’estructura global del projecte. l’increment d’afluència de persones als tallers, va fer que haguéssim d’obrir nous grups per donar cabuda a totes les persones i les demandes d’activitats que tenien. Va ser un curs on el dinamisme i els somriures van ser els protagonistes d’aquests tallers.

Nº persones

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Encetem el curs amb l’objectiu de planificar de manera estratègica l’ús de l’espai que tenim. D’aquesta manera, busquem que durant el curs no s’hagin d’anar iniciant tallers nous en funció de les noves persones que s’inscriuen. Tot i ser un projecte global, que inclou a moltes persones, ens regim per la premisa d’atenció a la persona. En definitiva, crear vincle amb les persones, per assegurar-los un espai de confiança i companyia. .

162

Gent gran

XERRADES

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

El curs passat vam realitzar xerrades d’autoestima, de nutrició, d’smartphone, de ganxet i el visionat d’un documental. La tria de la temàtica va anar en relació a propostes que ens havien anat fent les assistents als tallers. Totes les xerrades van tenir moltíssima afluència de persones, omplint la sala polivalent completament.

Nº persones

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

De cara a aquest curs, la temàtica de les xerrades va en relació al centre d’interès de la Gresca: “Sostenibilitat i consum sostenible”. Així doncs, encetarem el primer trimestre amb una xerrada de cuina sostenible i de proximitat que fomenta el no malbaratament alimentari i continuarem els trimestres tractant la cosmètica casolana, economia domèstica..

46

Gent gran

EXCURSIONS

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

La segona edició del casal d’estiu “ A la flor de la vida” va tornar a ser un èxit, vam omplir les places proposades. L’activitat que més agrada són les excursions setmanals: Castelldefels, monestir budista del Garraf, la Sagrada Família, Rupit i Port de la Selva i el monestir de Sant Pere de Rodes. Tot i així, els esports, les manualitats, el foment del patrimoni local o les activitats científiques, també van treure moltes rialles i diversió.

Nº persones

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Aquest curs, pretenem que les excursions també es vinculin, d’una manera o altra al centre d’interès de la Gresca, la sostenibilitat. Tot i no tenir triats els destins, sabem que l’afluència màxima serà com la del curs anterior, de 55 persones i el preu, es mantindrà també..

55

Gent gran

CASAL D'ESTIU

Com va anar el curs 2018-2019?

LES XIFRES del 2018-2019

La segona edició del casal d’estiu “ A la flor de la vida” va tornar a ser un èxit, vam omplir les places proposades. L’activitat que més agrada són les excursions setmanals: Castelldefels, monestir budista del Garraf, la Sagrada Família, Rupit i Port de la Selva i el monestir de Sant Pere de Rodes. Tot i així, els esports, les manualitats, el foment del patrimoni local o les activitats científiques, també van treure moltes rialles i diversió.

Nº persones

Cap a on ens dirigim aquest curs 2019-2020?

Per aquesta nova edició, el funcionament autogestionat del disseny del Casal continuarà igual, de manera que els mateixos interessats seran els qui proposaran les activitats i els destins. En quant a places, mantindrem el número per tal de poder realitzar correctament les activitats a dins la sala polivalent..

30