Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

e-portfolio liigid

personaalse arengu portfoolio

hindamisportfoolio

esitlusportfolio

tööportfoolio

rühmaportfoolio

õpiportfolio

6

(ingl. k. Working Portfolio) – suurem arhiiv, mille põhjal koostatakse erinevaid e-portfoolioid. Kombineerib kõiki eeltoodud portfoolio tüüpe. Sisaldab mitmeid erinevaid vaateid. Näiteks Ülikoolis õppiv tudeng otsustab jätkata tavakoolis loodud e-portfoolio kasutamist ja hakkab sinna lisama erinevaid töid, milliseid peab tähtsaks ning mida võib edaspidises töös vaja minna. Vaata loodusgiidi õpilase Helena kodulehte.

1

2

3

4

5

  • (ingl. k. Assessment ePortfolio) - oskuste vastavuse demonstreerimine etteantud kutsestandardi või õppekava suhtes.
  • Näiteks kutseõpetaja tõestab oma oskusi kutse saamiseks. Näide: HKHK puidueriala õpetaja Aare Mehiste e-portfoolio, kus vorm on ette antud.

(ingl. k. Presentation ePortfolio) – saavutuste, oskuste ja kvalifikatsiooni demonstreerimine, tõendite esitamine. Esitlusportfoliosse on tihti kaasatud juhendid, kuidas esitatud sisu mõista; Näiteks õppejõud võib luua esitlusportfolio, mis ühendab ja esitleb temale antud professionaalseid oskusi, läbitud koolitusi jne, mis näitavad teda professionaalina. Näide HKHK fotograafiaõpetaja Aile Nõupuu e-portfoolio.

(ingl. k. Learning ePortfolio) – õppimise dokumenteerimine ja juhtimine teatud aja jooksul, mis näitab õppija arengut. Näiteks õpilastel palutakse luua õpiportfoolio, mis arendaks ja kajastaks nende erialaseid oskusi terve kursuse jooksul. Selleks peavad nad oma tegevusi jälgima ja reflekteerima. Näide: loodusgiidi õppija Moonika õpimapp

(ingl. k. Personal Development ePortfolio) – toetab personaalse arenguga seotud tegevuste reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär). See võib sisaldada õppimise e-portfooliot, kuid on laiem, kuna seotud professionaalse arengu ja tööga. Näiteks on õpetaja alustanud kasulike viidete kogumist ja õppematerjalide lisamist e-portfooliosse juba ülikooliajast. Olles koolis tööl, ei hakanud ta looma uut, vaid jätkas vana täitmist, lisades pidevalt õpiülesandeid ja konspekte. Lisaks täiendkoolitustel kogutud materjalid on süstematiseeritud ja samuti samasse e-portfooliosse kokku kogutud. Vaata õpetaja Maria Kurisoo kodulehte.

(ingl. k. Multiple Owner ePortfolio) – rohkem kui üks inimene saab arendada e-portfoolio sisu ja esitlust (näiteks institutsioon, allüksus, töörühm). See võib sisaldada eelmisi e-portfoolio tüüpe ja meenutab enim esitluse või õppimise e-portfooliot ning leiab kasutust organisatsiooni töö ja arengu peegeldamiseks; Näiteks 4-5 liikmeline rühm loob rühmaportfoolio eesmärgiga koostöös luua midagi uut (n õppematerjali, projekti) või jagada mõtteid ja kogemusi. Oluliseks tunnuseks rühmaportfooliotes on see, et juurdepääs on tagatud tagatud kõikidele lugejatele, aga materjalide parandamise ja lisamise õigus vaid rühmaliikmetel. Vaata lapsehoidjate e-portfooliot.