Want to make creations as awesome as this one?

Comprensión lectora 1º ciclo Primaria

Transcript

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

Instruccións:

Ler a pista e pinchar na resposta correcta

Resposta

Comezar

Audición e Linguaxe

Mestra Marta

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

PISTA 01

Non é un mozo

Resposta

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

PISTA 02

Ten o pelo longo

Resposta

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

PISTA 03

Non leva o pelo solto

Resposta

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

PISTA 04

Leva coletas

Resposta

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

PISTA 05

Non está enfadada

Resposta

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

PISTA 06

Ten o pelo castaño

Resposta

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

Xa sabes quen é?

Si

Non

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

Pincha no personaxe correcto

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?

MOI BEN!

Mestra Marta

Audición e Linguaxe

DE QUE PERSONAXE SE TRATA?