Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

accés a PFQB

ordre 73/2014.rESOLUCIÓ INICI DE CURS PFQB

PRIORITATS D'ACCÉS: Art. 6.1 Ordre 73/2014):

  • Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació: dins d'aquest grup tindrà prioritat l'alumnat procedent del propi centre.
  • Alumnat del propi centre: dins d'aquest grup tindrà prioritat l'alumnat proposat per l'equip educatiu i després l'alumnat que ho sol·licite voluntàriament.
  • Alumnat d'altres centres: dins d'aquest grup tindran prioritat l'alumnat proposat per l'equip educatiu i després l'alumnat que ho sol·licite voluntàriament.
  • Alumnat desescolaritzat

JOVES D'EDATS COMPRESES ENTRE 16 I 21 anys que no estiguen en possesió del títol de graduat en e.s.O

creat per:Raúl CastellóMabel Ferrairó

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.