Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇAR

QUIZ DE

les perífrasis verbals

L'home que crida al pati deu ser el professor

A

B

C

D

1

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

BONASORT!

Tria l'opció correcta

L'home que crida al pati té que ser el professor

L'home que crida al pati deu de ser el professor

L'home que cridava al pati seria el professor

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

¡INCORRECTE!

"Anem a sopar ara" és una perífrasi de...

Obligació

A

Probabilitat

B

Possibilitat

C

Imminència

D

2

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

Tria l'opció correcta

Son pare tenia que cuinar totes les nits

A

Son pare devia de ser qui cuinava totes les nits

B

Son pare havia de cuinar totes les nits

C

Son pare anava a cuinar totes les nits

D

3

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

"Deuen ser les dos del matí" és una perífrasi de...

Possibilitat

A

Obligació

B

Probabilitat

C

Imminència

D

4

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

Tria l'opció correcta

Devien haver-se presentat al concurs uns dotze alumnes

A

Deurien presentar-se al concurs uns dotze alumnes

B

Es presentarien al concurs uns dotze alumnes

C

Tenien que presentar-se al concurs uns dotze alumnes

D

5

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

"Cal canviar les normes d'ús" és una perífrasi...

De probabilitat

A

D'obligació

B

De possibilitat

C

D'imminència

D

6

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

Tria l'opció correcta

Té que tornar

A

Cal que torne

B

Hi ha de tornar

C

És precís que torne

D

7

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

"Anem a corregir els exercicis ara mateix" és una perífrasi de...

Imminència

A

Aproximació

B

Intenció

C

Obligació

D

8

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

Tria l'opció correcta

Fuster deia que hi ha que complir la llei

A

Fuster deia que tenim que complir la lllei

B

Fuster deia que és precís complir la llei

C

Fuster deia que cal complir la llei

D

9

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

"Devien ser els germans de Marco" és una perífrasi de...

Imminència

A

Probabilitat

B

Obligació

C

Intenció

D

10

1 100 PUNTOS

2 200 PUNTOS

3 400 PUNTOS

4 800 PUNTOS

5 1.600 PUNTOS

6 3.200 PUNTOS

7 6.400 PUNTOS

8 12.800 PUNTOS

9 25.600 PUNTOS

10 50.000 PUNTOS

¡MUY BIEN!

COMENÇAR DE NOU?

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

INCORRECTE!

HAS GUANYAT!

50.000 PUNTS

1 100 PUNTS

2 200 PUNTS

3 400 PUNTS

4 800 PUNTS

5 1.600 PUNTS

6 3.200 PUNTS

7 6.400 PUNTS

8 12.800 PUNTS

9 25.600 PUNTS

10 50.000 PUNTS

MOLT BÉ!

TORNAR