Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

accés a cfgS

Art.5.2 i art.6.4.2 ordre 18/2016

TÍTOL de batxillerat

ACCÉS DIRECTE

QUOTA DEL 60% PLACES

TÍTOL cfgm

ACCES DIRECTE

QUOTA 20% PLACES

prova d'accés a cfgs

alumnat que no compleix requisits per accés directe

RESERVA DE PLACES EN CASOS ESPECÍFICS (art.6.1. ORDRE 18/2016):

  • Persones amb diversitat funcional: 5% de les places.
  • Esportistes d'èlit, classe A i B C. Valenciana: 5% de les places

NOTA: EN EL CAS QUE EN ALGÚN DELS GRUPS DE RESERVA DE PLACES QUEDAREN VACANTS SENSE COBRIR, ES REPARTIRAN DE FORMA PROPORCIONAL ALS PERCENTATGES DE LA RESTA DE QUOTES.

QUOTA DEL 20% PLACES

creat per:Raúl CastellóMabel Ferrairó

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  • En primer lloc tindran preferència les persones que hagen cursat les modalitats de Batxillerat vinculades al Cicle Formatiu de GS establerts en l'Annex V-A i d'aquests, els que hagen cursat les matèries assenyalades al mateix annex de la Resolució de 10 de maig de 2019.
  • En segon lloc s'ordenaran en funció de la nota mijana de l'expedient acadèmic tenint preferència les qualificacions obtingudes en la convocatòria ordinària.

  • En primer lloc tindran preferència les persones que hagen cursat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la mateixa família professional.
  • En segon lloc s'ordenaran en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic tenint preferència les qualificacions obtingudes en la convocatòria ordinària.

L'alumnat haurà de realitzar la prova d'accés de l'opció vinculada al CFGS que vullga cursar. (existeixen 3 opcions: A, B i C). Les opcions i les seues vinculacions s'estableixen a l'annex V-B de la Resolució de 10 de maig de 2019. Les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana obtinguda en la prova d'accés a GS. Requisits per a poder presentar-se a la prova d'accés: - Tenir 19 anys com a mínim en l'any en que es realitza la prova d'accés a Grau Superior. A més es pot accedir també des d'altres estudis:

  • Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys.
  • Estar en possessió del Títol de Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics.
  • Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.

Les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic

La Conselleria ha convocat beques per afavorir la incorporació de les dones a cicles de les Famílies d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Tansport i Manteniment de Vehicles. ( termini del dia 1 al 19 de juliol de 2020) Tota la info: BOE: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/04/pdf/2020_4043.pdf?platform=hootsuite INFO: http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=860623