Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Prehistoria

A prehistoria en 6 minutos

Academia Play. La Prehistoria en 6 minutos. En youtube. Licencia youtube estandar.

Arte na Prehistoria

Xorde no Paleolitico Superior fai 35000 anos. O Homo sapiens domina o lume, e rende culto a través do seu pensamento simbólico ás forzas da Natureza . Nesta época de cazadores recolectores as ferramnetas son de pedra tallada, empregase tamén a madeira e o óso. As manifestacións máis relevantes son a arte rupestre e o arte mobiliar.

Arte paleotlítico

Entendiendo La Historia. EL Paleolítico, el arte parietal y mobiliar. En youtube. Licenza youtube estandar.

Significado do arte rupestre

A arte pola arte, o totemismo, o estructuralismo e o chamanismo… os simbolos como linguaxe de comunicación gráfica. Aprendámolo no vídeo.

Significados

Fundación Juan March. ¿Por qué y para qué? El significado del arte rupestre. En youtube. Licenza youtube estandar.