Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Niezłomnych"

1 Marca

Next

"

Ponieważ żyli prawem wilkahistoria o nich głucho milczypozostał po nich w białym śniegużółtawy mocz i ślad ich wilczy.

"

Zbigniew Herbert

Tak Zbigniew Herbert mówi o "żołnierzach wyklętych", "żołnierzach niezłomnych". Kim byli?, co o nich wiemy?

01 Cel działalności antykomunistycznego podziemia

Wojna się nie skończyła [...]. Nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym Państwie Polskim [...].Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa.Gen. bryg. Leopold Okulicki "Niedźwiadek"-fragment ostatniego rozkazu dla oficerów i żołnierzy Armii Krajowej, 19 stycznia 1945 r."Żołnierze Niezłomni" były to osoby, które po II wojnie światowej nie pogodziły się z utratą przez Polskę suwerenności. Dla nich wojna się nie skończyła, zmienił się tylko okupant z niemieckego na sowieckiego. Władze komunistyczne partyzantkę systematycznie likwidowały, chciały wymazać ich z pamięci potomnych, nazwali bandytami. Stąd pojawia się również pojęcie "żołnierzy wyklętych". Przybliżone postacie nie poszły na żaden kompromis i zapłaciły za to cenę najwyższą. Ich rozstrzelane i pohańbione ciała wystawiano na ulicach, aby krzyczały, że taki będzie koniec każdego, kto odważy się marzyć o wolnej Polsce.

Poznajmy ich sylwetki

"Oświęcim to była igraszka"

02 Witold Pilecki

Jeden z "sześciu najodważniejzych żołnierzy II wojny światowej", na ochotnika dał się zamknąć w obozie Auschwitz. Do prawdziwego piekła, przy którym "Oświęcim to była igraszka", trafił jednak już po wojnie. Przez komunistycznych oprawców został skatowany, skazany na śmierć i zamordowany za wg. komunistów "wyjątkowe napięcie złej woli w toku zbrodniczej działalności, za przejawioną nienawiść do Polski Ludowej"

"Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba"

03 Danuta Siedzikówna "Inka"

Komuniści rozstrzelali ją w zemście za nieuchwytnego "Łupaszkę". Była pierwszą zatrzymaną osobą z jego oddziału. Przeszła brutalne śledztwo. Oskarżono ją m.in. o dobijanie rannych i wydawanie rozkazów rozstrzeliwania funkcjonariuszy UBP. Podczas śledztwa nie wydała swego dowódcy. W chwili śmierci miała tylko 17 lat. Ostatnie jej słowa to:"Niech żyje Polska, niech żyje "Łupaszka" Ciało "Inki" zostało odnazlezione i pochowane w 2016 roku.

"Nie jesteśmy żadną "bandą", jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Niejeden z Waszych ojców i braci jest z nami." (apel do żołnierzy wojska "ludowego", 1946 r.)

04 Mjr. Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko"

Dowódca 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, zwanej "Brygadą Śmierci". Był kresowym ułanem. Chciał widzieć Polskę wolną i czystą jak łza. Nigdy nie przegrał żadnej bitwy. Był twardym zdeterminowanym dowódcą oddziału partyzanckiego "znany z surowości dla podwładnych i nieraz gwałtowności". O czym świadczy chociażby sprawa masakry litewskiej ludności cywilnej w Dubinkach. Po aresztowaniu w ubeckiej katowni, oglądano go jak dzikie zwierzę w klatce. Wywołany na wykonanie wyroku, poszedł sprężystym krokiem, z podniesioną głową.

Starty dla Boga i ojczyzny

05 ks. Władysław Gurgacz "Sem"

Kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej działającej na terenie Sądecczyzny. "W imię miłości Boga i Ojczyzny wybrał los ludzi wyklętych przez komunistyczną propagandę i wyjętych spod prawa, nieustannie tropionych przez aparat bezpieczeństwa, zaciekle zwalczanych, a w razie aresztowania okrutnie torturowanych i skazywanych na śmierć. I nie zawahał się pójść tą drogą do końca"-napisał o ks. Gurgaczu prezydent RP Lech Kaczyński.

"Ja nie mogłem żyć inaczej"

06 Łukasz Ciepliński "Pług"

"Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany, jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość"-pisał z komunistycznej celi śmierci. Dzień jego zamordowania, 1 marca, obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

"Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o łaskę...!"

07 Gen. August Fieldorf "Nil"

Generał "Nil" był organizatorem i szefem Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. W powojennej rzeczywistości dostał rozkaz stworzenia organizacji "NIE", przypadkowe aresztowanie pokrzyżowało jednak plany. Losy generała, podobnie jak wielu innych, którzy z narażeniem życia walczyli o wolność Polski, są wyjątkowo tragiczne. Przykład "Nila", który został aresztowany po ogłoszeniu amnestii i ujawnieniu się pokazuje z czym musieli zmagać się żołnierze antykomunistycznego podziemia. Proces gen. Fieldorfa był parodią. W uzasadnieniu wyroku napisano m.in.: "Biorąc pod uwagę olbrzymi ciężar zbrodni, sąd uznał za niezbędne całkowite wyeliminowanie oskarżonego ze społeczeństwa, orzekając karę śmierci".

To tylko kilka postaci. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. Ostatni partyzant ukrywajacy się zginął w walce w 1963 roku, był nim Józef Franczak "Lalek". Wokół "żołnierzy niezłomnych" wciąż jest wiele niewiadomych, kontrowersyjnych rozkazów. Są również skazy na pancerzach. "Żołnierze Wyklęci nie byli aniołami, ale też nie diabłami. Wyklęci byli po prostu ludźmi. Z krwi i kości. Byli zaprawionymi w bojach żołnierzami, którzy prowadzili nierówną walkę na śmierć i życie z komunistycznym okupantem. Walkę desperacką, straceńczą, niezwykle brutalną i zaciętą. W efekcie epopeja Żołnierzy Wyklętychi obfitowała w dramatyczne, a często drastyczne epizody".

"Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta".

Dziekuję za uwagę

Cześć i chwała Bohaterom

Autor:Monika GaborekBibliografia: Szarkowa Joanna-Wieliczka, "Żołnierze Wyklęci-Niezłomni bohaterowie", Kraków 2013Zychowicz Piotr, "Skazy na pancerzach", Poznań 2018.

Home