Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

jednadžbe pravca

nagib pravca određujemo iz

grafa

y=kx+l

tablice

x y

dvije točke

T (x ,y )

1

1

1

T (x ,y )

2

2

2

nazivamo ga i koeficijent smjera

jednadžbe pravca

nagib pravca određujemo iz

y=kx+l

tablice

x y

dvije točke

T (x ,y )

1

1

1

T (x ,y )

2

2

2

Omjer uspona i hoda

(pogledaj video za obrazloženje)

nagib pravca određujemo iz

grafa

tablice

x y

dvije točke

T (x ,y )

1

1

1

T (x ,y )

2

2

2

y=kx+l

k predstavlja koeficijent smjera ili nagib.

jednadžbe pravca

nagib pravca određujemo iz

grafa

y=kx+l

dvije točke

T (x ,y )

1

1

1

T (x ,y )

2

2

2

nagib je omjer promjene po y-u i promjene po x-u

x y

-1 -2

2 4

4 8

5 10

+6

>

>

+3

k=

+6

+3

>

>

+2

+1

k=

+2

+1

ili

jednadžbe pravca

nagib pravca određujemo iz

grafa

y=kx+l

tablice

x y

T (x ,y )

T (x ,y )

1

1

1

2

2

2

k=

y - y

x - x

1

1

2

2