Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

JUMANji

repaso de mates

COMEZAR

CRÉDITOS

A MALDICIÓNCOMEZOU. SO UNHA ESPECIE PODE SALVAR AO MUNDO. É A VOSA?

A primeira especie en chegar ao centro desactivará a maldición que matará a todo o vivo... incluída a túa especie. Chegade en primeiro lugar e pedide o voso privilexio.Máis detalles das instruccións aquí:

Instruccións

chegaches?, fai clic...

PARABÉNS! SALVÁCHEDES O MUNDO DO PERIGO DE JUMANJI A CAIXA VOLVE QUEDAR PECHADA. SODES OS LÍDERES DESTA CLASE DE MATEMÁTICAS... PEDIDE O VOSO PRIVILEXIO!

ESPECIES:

CRÉDITOS

solucións

1.- Avánzase segundo o número do dado, en orde das agullas do reloxo. 2.- Cada casiña contén un enigma do mundo mundial. Todos as especies intentan resolver o problema da casiila pero so responderá a especie que moveu a ficha dentro do tempo.Todxs os integrantes do equipo deberán saber solucionar o enigma. 3.- Unha vez pasado o tempo, de non ter a resposta ao enigma, retrocederán 2 casillas e darase o rebote á especie seguinte. No caso de ter a resposta correcta, avanzará 2 casiñas da posición na que está. De non acertar, deixaráse o turno á seguinte especie e, no caso, na seguinte. 4.- Cando unha especie remate o seu turno, tocarralle á seguinte que procederá do mesmo xeito. 5.- As casiñas intersección son duelos. Todas as especies deben resolver o enigma pero so a primeira ( a que toque o seu buzzer) e responda correctamente gañará o duelo e poderá avanzar 3 casiñas máis. A continuación seguirá o xogo coa especie que lle tocaba por turno. 6.- As casiñas negras son velenos doentes e/ou mortais...Coidado con eles que poden afectar á saúde matemática da túa especie!! 7.- A especie que consiga chegar ao centro será a que desactive a maldición Jumanji logandro ser a líder nas mates e poderá pedir un privilexio. BOA SORTE!

Crocodilo 15 Unha fonte dá 54 litros de auga en 6 minutos. Cantos litros de auga dará en 20 minutos?

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Crocodilo 2 7 + 9 · 6 - 3

Crocodilo 3 12 + (5 - 3) · (6 : 2) - 8

Crocodilo 4 Nunha libraría hai 84 baldas que conteñen 65 libros cada unha. Se se retiran 584 libros, cantos quedan na libraría?

Crocodilo 6 3é equivalente a ?510

Crocodilo 10 3,5 quilogramos de laranxas custan 4,55 € Canto custa o quilo de laranxas?

Crocodilo 11 (-5) - (-7) =

Crocodilo 12 (-3) · (-8) =

Crocodilo 14 Se a idade do meu amigo Pablo é X anos, expresa en linguaxe algebraico. Os anos que terá cando pasasen o dobre dos anos que compoñen a súa idade actual.

Crocodilo 16 10% de 1480

Crocodilo 17 Nunha pastelería están metendo 5 kg de pastas en caixas de 250g. ¿Cantas caixas poden encher?

Crocodilo 18 -5x + 7 = -13

Crocodilo 19 Ao multiplicar un número por 22 obtemos o mesmo resultado que sumándolle 378. Cal é o número?

Rinocerontes 1 45 · 1054=

Rinocerontes 10 A lonxitude dun circuíto de carreiras é de 5,432 quilómetros. Se temos que dar 28 voltas, que distancia percorremos?

Rinocerontes 11 (-3) + (-8) =

Rinocerontes 12 (-5) · 7 =

Rinocerontes 9 36669 · 1000

Rinocerontes 4 Cantos anos son 6205 días? (Consideramos que un ano ten 365 días)

Rinocerontes 3 3 + 3 · (4 - 3) : 3=

Rinocerontes 2 6 · ( 3 + 7 ) + 5 - 2 · 7=

Rinocerontes 15 5 kg de laranxas custan 3€ Canto custarán 8 kg?

elefantes 11 9- (-2) =

elefantes 10 A María chegoulle a factura do móbil cos seguintes conceptos: -chamadas a móbil........... 13,3452€ -chamadas a fixo.............. 7,8067€ -mensaxes....................... 3,65 Fanlle un desconto de 4,32 € Canto ten que pagar en total?

elefantes 4 Cos cartos que teño e 247 € máis, podería pagar unha débeda de 525 € e sobraríanme 37 €. ¿Cantos cartos teño?

elefantes 3 42 + (12 - 4) : (5 - 3)

elefantes 2 14- 3 + 8 · 5

elefantes 1 88752 : 4

monos 11 (-5) + (-6) =

monos 10 Beatriz merca 2kg de laranxas a 1,4€ o kg, 3kg de manzás a 1,2€ o kg e 2 kg de kiwis a 1,8€ o kg. ¿Canto debe pagar en total ao fruteiro?

monos 12 9 : (-3) =

Rinocerontes 19 Ao multiplicar un número por 17 obtemos o mesmo resultado que sumándolle 64. Cal é o número?

Rinocerontes 18 4x = -4x -24

Rinocerontes 17 Nicolás corre todos os días de luns a venres 9 km 125 m despois de clase. Que distancia percorre en total cada semana?

elefantes 12 (-6) : (-2) =

elefantes 17 Xan ten 12 latas de refresco de 33 cl de capacidade cada unha. Cantos litros de refresco ten Xan en total?

elefantes 18 -x = 9x + 12

elefantes 19 Ao multiplicar un número por 23 obtemos o mesmo resultado que sumándolle 484. Cal é o número?

elefantes 15 En 13 días un obreiro gaña 546 €. Canto gañará en 15 días?

monos 15 Por 12 litros de aceite pagamos 45 €. Canto custarán 35 litros?

monos 3 49 - (3 + 2) : 5

monos 2 ( 7 + 8 ) : 3

monos 1 56739 + 45067

  1. monos 4
  2. Pedro mercou unha finca por 643 750 € y vendeuna gañando 75 250 €.
  3. ¿Por canto a vendeu?

monos 17 Nunha adega van a embotellar 15 kl de viño enchendo botellas de 75 cl. Cantas botellas se poden encher?

monos 18 -3x = 3x - 12

monos 19 Ao multiplicar un número por 11 obtemos o mesmo resultado que sumándolle 70. Cal é o número?

Crocodilo 1 67843 - 56398

Crocodilo 5 43 + 42

elefantes 5 43 : 42

monos 6 10é equivalente a6?3

Rinocerontes 6 ?é equivalente a21927

elefantes 6 14é equivalente a736?

Rinocerontes 7 180simplifica:?105?

Crocodilo 7 32simplifica:?72?

elefantes 7 81simplifica:?36?

monos 7 33simplifica:?72?

Rinocerontes 8 5+246

Crocodilo 8 7+1096

monos 8 15-41215

elefantes 8 8-236

Crocodilo 9 36669 : 1000

monos 9 366,69 : 1000=

elefantes 9 366,69 · 1000

Un virus deixavos doentes 2 turnos

Un virus deixavos doentes 2 turnos

Un virus deixavos doentes 2 turnos

Un virus deixavos doentes 2 turnos

Caéchedes nunha gruta que vos fai retroceder 3 casillas.

Caéchedes nunha gruta que vos fai retroceder 3 casillas.

Caéchedes nunha gruta que vos fai retroceder 3 casillas.

Caéchedes nunha gruta que vos fai retroceder 3 casillas.

monos 13 12–8:4–9·3+10

Crocodilo 13 (12–8):4–9+10:2 –

Rinocerontes 13 12–8:4–(9+10):3 –

elefantes 14 Se a idade do meu amigo Pablo é X anos, expresa en linguaxe alxébrico "A idade que tiña hai 5 anos".

Rinocerontes 14 Se a idade do meu amigo Pablo é X anos, expresa en linguaxe algebraico. A idade que terá dentro de 7 anos.

monos 14 Se a idade do meu amigo Pablo é X anos, expresa en linguaxe algebraico. Os anos que lle faltan para xubilarse aos 65 anos.

Rinocerontes 16 30% de 1200

monos 16 15% de 350

elefantes 16 25% de 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Coloca unha cifra en cada círculo de maneira que a suma de cada lado sexa 17

Es capaz de dividir a circunferencia dun reloxo en 6 partes de maneira que en cada parte, a suma dos números que se atopen nela sexa a mesma?

Como podo construír 4 triángulos equiláteros con seis mistos? I I I I I I

Cantos cadrados hai nesta figura?

Rinocerontes 5 33 · 34=

elefantes 13 12–8+4·9–10:2

Cada letra representa un número dunha cifra, ¿Canto vale cada letra? D-A=CB-A=AD=2B

Cal é o seguinte número se os facemos con mistos?

Catro matrimonios heterosexuais quedaron para cear nun restaurante, pero cada persoa chega por separado. Cantas persoas terán que chegar ao restaurante, como mínimo, para que con certeza haxa polo menos un matrimonio?

monos 5 (23)2

JUMANJi

AMALIA OTERO

amapeot@gmail.com