Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CROQUIS ACOTAT

SISTEMA DIÈDRIC

SISTEMA AXONOMÈTRIC

SKETCHUP

Disseny industrial activitats from juan_jesus verdeguer

PRODUCTE FINAL. EXPOSICIÓ Rúbrica d’avaluació Plantilla Rutina de pensament Plantilla MAPA MENTAL Plantilla BRAINSTORMING Plantilla CROQUIS ACOTAT Plantilla SISTEMA DIÈDRIC ORTOGONAL Plantilla SISTEMA AXONOMÈTRIC-ISOMÈTRIC Plataforma GOOGLE SKETCHUP Diari de camp Metacognició Rúbrica d’avaluació

2018-2019 (esborrany) 2019-2020

DISSENY INDUSTRIAL

INici

DISSENY INDUSTRIAL

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ ESPACIAL

NOKIA N900

CROQUIS ACOTAT

INici

ESBORRANY

CROQUISACOTAT

TEORIA

PLANTILLA

MATERIALS

EXEMPLE

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNIC

 • PAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADA
 • REGLE
 • ESCAIRE + CARTABÓ
 • LLAPIS 0,5/0,7
 • RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)
 • COMPÀS + ADAPTADOR

SISTEMA DIÈDRIC

INici

SISTEMADIÈDRIC

TEORIA

PLANTILLA

MATERIALS

EXEMPLE

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNIC

 • PAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADA
 • REGLE
 • ESCAIRE + CARTABÓ
 • LLAPIS 0,5/0,7
 • RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)
 • COMPÀS + ADAPTADOR

SISTEMA AXONOMÈTRIC

INici

SISTEMAAXONOMÈTRIC

TEORIA

PLANTILLA

MATERIALS

EXEMPLE

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNIC

 • PAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADA
 • REGLE
 • ESCAIRE + CARTABÓ
 • LLAPIS 0,5/0,7
 • RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)
 • COMPÀS + ADAPTADOR

SKETCHUP

INici

INici

APP

SKETCHUP

TUTORIALS

3D WHAREHOUSE

TUTORIALS

3D WarehouseThe place to share and download SketchUp 3D models for architecture, design, construction, and...Sketchup

MY SKETCHUP