Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jaciment arqueològic de Santa Margarida

Campanya d'excavacions 2024

El 1877 el propietari de Santa Margarida va fer obres per a l'arranjament de l'església amb la finalitat de poder-hi oficiar missa. És en aquest moment quan s'hi van fer les primeres excavacions arqueològiques.

La recerca arqueològica: antecedents

La imatge ens mostra els paviments de l'interior de l'església tallats per les fossa d'excavació feta el 1877

+ informació

Serà el 1972 quan es començarà a treballar per la recuperació del lloc de Santa Margarida, fins aleshores totalment abandonat. S'inicien els treballs d'excavació que permetran encetar el projecte de recerca aqueològica sistemàtica a partir de 1981 i es crea el Centre d'Estudis Martorellencs.

La recerca arqueològica: antecedents

Santa Margarida en una imatge de la dècada de 1960

+ informació

A partir de 1981 se succeeixen els projectes de recerca, conjuntament amb la Universitat de Barcelona, que inclouen els estudis al jaciment de Santa Margarida.Els treballs actuals formen part del projecte L'articulació del paisatge rural altmedieval: Sant Genís de Rocafort i Santa Margarida (2022 - 2025).

La recerca arqueològica: projectes actuals

Descobrint el jaciment, pas a pas

Descobrint el jaciment, pas a pas

El jaciment arqueològic de Santa Margarida és el resultat i alhora testimoni d'un procés històric de més de 1500 anys. Una successió de processos constructius, canvis en les activitats i usos dels espais que ha generat una densa estratigrafia que ara ens permet reconstruir la història del lloc a partir de les restes materials, també recolzant-nos en les fonts documentals.Aquest 2024 seguirem treballant en l'excavació de la zona de necròpolis, al sector sud-est, i al sector sud-oest. En el primer cas completant l'excavació de les tombes localitzades el 2023 i ampliant l'àrea d'estudi de cara a 2025. En el segon cas centrarem l'atenció en un punt que ens permetrà completar el coneixement del sector fins arribar als estrats de cronologies més primerenques del jaciment, enllaçant amb les estructures ja excavades en anys anteriors.

Campanya d'excavacions de 2024: del 8 al 26 de juliol

Campanya d'excavacions de 2024

Descobrint el jaciment, pas a pas

Situeu el cursor sobre la imatge i les zones acolorides per a més informació.

Vista aèria de la zona arqueològica de Santa Margarida i dels diferents sectors d'excavació

Zona d'intervenció prevista a sector oest

Zona d'intervenció prevista al sector est

Amb el suport de

Amb la participació de

Un projecte del

Una visita virtual al jaciment

Cliqueu sobre la imatge per accedir-hi

Les primeres excavacions

Entre 1877 i 1888 alguns integrants de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i de l'Associació d'Excursions Catalana van visitar en diverses ocasions l'ermita de Santa Margarida, constatant la seva antiguitat i deixant constància en les memòries de les excursions de l'existència de tombes antigues, de la realització d'obres i d'excavacions arqueològiques.La hipòtesi més versemblant és que les excavacions fossin fruït de la iniciativa de Francesc Santacana Campmany que, aleshores, estava impulsant el seu museu (L'Enrajolada), on es conserven diverses peces que en el catàleg consten com a procedents de Santa Margarida.