Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

A reprodución nos animais:

introducción aquí

Secciones como esta te ayudarán a poner orden

-Asexual

INTRODUCCIÓN AQUÍ

En algún caso:asexual

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Fragmentación

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Xemación

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Xemación

INTRODUCCIÓN AQUÍ

-Estrela de mar

INTRODUCCIÓN AQUÍ

-Medusas

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Exemplo:cnidarios

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Pólipos

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Medusas

INTRODUCCIÓN AQUÍ

-Sexual

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Gameto

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Gameto

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Cigoto

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Pasos:

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Escribe un titular genial

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Escribe un titular genial

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Produción de gametos.

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Gónadas masculinas(testítucos)produ-cen espermatozoides.Gónadas femeninas(ovarios)producen óvulos.

INTRODUCCIÓN AQUÍ

2.Fecundación:externa e interna.

INTRODUCCIÓN AQUÍ

3.Desenvolvementos:

INTRODUCCIÓN AQUÍ

Ovíparo,vivíparo e ovovivíparo.

INTRODUCCIÓN AQUÍ

1.

INTRODUCCIÓN AQUÍ