Want to make creations as awesome as this one?

PResentació per les jornades Connectacs

More creations to inspire you

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

Write a title here

Espai Moodle de recerca

Comptències específiques

Pla d'acollida digital Pla de baixa digital Pla de comunicació

1 hora/set

CdA i CdDCastelldelquer

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing

Comissió digital

1

2

4

5

Espai Moodle de CdA 1/2 hora digital /set

UNITATS COMPARTIDES informacions trimestrals

3

joves reporters coordinació i equips docents

1 prof per nivell

Avaluació de la competència digital -rúbriques

CULTURA DIGITAL

Comissió comunicació

coord. pedagògica i departaments

secretaria

TPVEnviament notes

Espai Moodle - FIC

PROFESSORAT

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur

“Participar, col·laborar i interactuar mitjançant eines o plataformes virtuals per comunicar-se, treballar col·laborativament i compartir continguts, dades i informació, gestionant de manera responsable les pròpies accions, presència i visibilitat a la xarxa i exercint una ciutadania digital activa, cívica i reflexiva”.

3

3.1. Seleccionar la plataforma de comunicació més adequada en funció de les necessitats i utilitzar-la i configurar-la amb responsabilitat.

  • plataforma: moodle
  • espai : Recursos per la CdA
3.2. Realitzar productes digitals de manera col·laborativa, tant per a creacions digitals com per a l’organització del treball en grup, seleccionant les eines col·laboratives més adequades.
  • creació de propostes didàctiques a partir de vídeotutorials

qui fa aquest tutorials? la comissió digital però el curs vinent l'alumnat

per a qui són aquest videotutorials? per tot l’alumnat d’ESO Cada setmana ½ hora digital.Professors més digitals de cada nivell dinamitzen la sessió

Com es genera cultura digital ? El moodle queda com un banc de recursos

Espai Moodle de CdA 1/2 hora digital /set

Espai Moodle de CdA 1/2 hora digital /set

Espai Moodle FIC

“Participar, col·laborar i interactuar mitjançant eines o plataformes virtuals per comunicar-se, treballar col·laborativament i compartir continguts, dades i informació, gestionant de manera responsable les pròpies accions, presència i visibilitat a la xarxa i exercint una ciutadania digital activa, cívica i reflexiva”.

3

3.1. Seleccionar la plataforma

  • moodle
  • espai : Recerca
3.2. Realitzar productes digitals de manera col·laborativa, tant per a creacions digitals com per a l’organització del treball en grup, seleccionant les eines col·laboratives més adequades.
  • creació vídeotutorials alumnat de batxillerat

qui fa aquest tutorials? l'alumnat de batxillerat de joves reporters

per a qui són aquest videotutorials? per l’alumnat de 3r i 4t d'ESO i 1r batpel professorat que tutoritza els treballs

Com es genera cultura digital ? El moodle queda com un banc de recursos

Espai Moodle de Recerca

Espai Moodle de Recerca

Espai Moodle de recerca

Espai Moodle de recerca