Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sostenibilitat

Pilar del futur

Desplegament

Avantatges

Estratègies

Desenvolupament i Supervivència del Planeta

És fonamental per assegurar el desenvolupament a llarg termini i la supervivència del planeta. Empreses i institucions educatives han de promoure pràctiques sostenibles per mitigar l'impacte ambiental.

Avantatges Econòmics i Socials

Promou la reducció dels costos operatius i l'obertura a nous mercats sostenibles.Millora la qualitat de vida i fomenta l'equitat social mitjançant la creació de llocs de treball verds.

EstrategiaEmpresarial iFormació Crítica

Integrar la sostenibilitatreforça la resiliènciaempresarial davant delsriscos ambientals. Tambéprepara els estudiants per contribuir positivament al medi ambient i la societat en les seves futures carreres.