Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Aventura àrees i perímetres

5

"Hola jove... Sé que has vingut a ajudar-nos a acabar amb una amenaça... La nostra nau ha estat envaïda pels enemics i hem de salvar a les nostres amigues i amics... No tenim temps que perdre!"

"Però abans de tot... Encara no m'has dit com haig de dirigir-me a tu..."

"Genial §nombre§... Com et deia, les nostres amigues i amics estan en perill... Tira'ls una mà, i podrem enfrontar-nos a Darth Vader i acabar amb ell d'una vegada per sempre..."

Guardando...

80%

VALIDAR

16

4 CM

4 CM

27

32

18

volver

NO

VALIDAR

16

4 CM

4 CM

20

12

9

volver

NO

VALIDAR

64

8 CM

8 CM

80

16

72

volver

NO

VALIDAR

64

8 CM

8 CM

80

32

8

volver

NO

VALIDAR

15 CM

8 CM

120

150

180

130

volver

NO

VALIDAR

14 CM

7 CM

120

56

98

42

volver

NO

X

X

volver

VALIDaR

5 cm

9 cm

4 cm

A=

cm

2

6 cm

5 cm

5 cm

A=

cm

7 cm

9 cm

3 cm

volver

A=

cm

2

A=

cm

2

2

8 cm

6 cm

5 cm

NO

VALIDaR

5 cm

9 cm

4 cm

P=

cm

6 cm

5 cm

5 cm

P=

cm

7 cm

9 cm

3 cm

P=

volver

cm

P=

cm

8 cm

6 cm

5 cm

NO

X

volver

ERR

X/N

Tot

TRAPECIO

RECTÀNGLE

HEPTÀEDRE

ISÒSCELES

ROMBOIDE

TRAPEZOIDE

ROMBO

Reiniciar

DECÀGON

PENTAGON

OCTÒGON

volver

HEXÀGON

CUQUADRILÀTER

ERR

X/N

Tot

TRAPEZI

PENTÂEDRE

HEPTÀEDRE

ENEÀEDRE

ROMBOIDE

PIRÀMIDE

CON

Reiniciar

ICOSÀEDRE

HEXÀEDRE

TETRAEDRE

volver

OCTÀEDRE

DODECAEDRE

X

volver

VALIDAR

Wender Silva

3

T. EQUILÁTERO

2

volver

4

CUB

4

8

PENTÁGONO

5

5

OCTÓGENO

7

´

VALIDAR

Wender Silva

3

volver

T. EQUILÁTERO

3

1

CÍRCULO

1

6

ROMBE

4

5

HEXÀGON

5

´

X

volver

VALIDaR

volver

2 CM

6 CM

7 CM

8 CM

A=

cm

2

A=

cm

2

cm

2

A=

A=

cm

2

X

volver

#

#

#

#

#

volver

"Hola §nombre§... Aquí tens tots els personatges que has alliberat durant l'aventura... Una vegada estiguin tots fora de perill, podrem enfrontar-nos a Darth Vader en una batalla final..."

Libera a nuestros amigos y amigas antes...

"Impressionant treball §nombre§... Hem alliberat a tota la nostra gent, ara és moment d'anar per Darth Vader... Molt de compte amb les seves preguntes. Fes doble clic en les respostes d'opció múltiple per a contestar"

 1. ¿Cuál es el área de un cuadrado cuyos lados miden 6 cm
  1. 36
 2. La base del rectangulo es de 12 cm, la altura es de 8 cm Calcula el área
  1. 96
 3. Un polígono de 5 lados es un...
  1. Pentágono
 4. Cuerpo geométrico de veinte caras.
  1. icosaedro
 5. ¿Cuál es el área del rectángulo?
  1. base por altura | base x altura | b x a | bxh
 6. El área de qué figura es igual al producto de diagonales dividido entre dos
  1. rombo
 7. Calcula el área de un círculo de 5 cm de radio
  1. 78,5
 8. Calcula el área de un círculo de 6 cm de radio
  1. 113,04
 9. La base del triángulo es de 4 cm y la altura es de 3 cm Calcula su área
  1. 6
 10. La base del triangulo es de 9 cm y la altura es de 6 cm ¿Calcular el area?
  1. 27
  2. 26
  3. 25
  4. 28
 11. La base del triángulo es de 14 cm y la altura es de 8 cm ¿Calcular el area?
  1. 56
  2. 58
  3. 62
  4. 54
 12. Calcula el área de un círculo de 14 cm de diámetro
  1. 153,86
  2. 156,73
  3. 156,33
  4. 155,86
 13. Calcula el perímetro de un rectángulo de 2 cm de base y 8 de altura
  1. 20 cm2
  2. 22 cm2
  3. 16 cm2
  4. 24 cm2
 14. Calcula el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 12 cm
  1. 48 cm
  2. 144 cm
  3. 64 cm
  4. 120 cm
 15. En el área de un triángulo multiplicamos base x altura y...
  1. Ninguna es correcta
  2. Dividimos : 3
  3. Multiplicamos por 3,14
  4. Dividimos : 4
 16. ¿Cuál es el área del rombo cuya diagonal mayor es 15 cm y la diagonal menor 10 cm?
  1. Ninguna es correcta
  2. 25 cm2
  3. 50 cm2
  4. 80 cm2
 17. ¿Cuál es la formula para calcular el rombo?
  1. A=(D x d)/2
  2. A=D + d/2
  3. A= (D+d)/2
  4. A= D x d
 18. Calcula el área de un rombo de diagonal mayor 5,4 m y diagonal menor 3 m
  1. 8,1 m2
  2. 8,3 m2
  3. 8,2 m2
  4. 8,5 m2
 19. Calcula el área de un rombo de diagonal mayor 6,8 cm y 4,2 cm diagonal menor
  1. 14,28
  2. 14,18
  3. 14,88
  4. 14,38
 20. El perímetro de un cuadrado de 8 cm cada lado es...
  1. 32 | 32 centímetros cuadrados
 21. Si el lado del cuadrado es de 20 dm, su área es...
  1. 400 dm2
  2. 400 cm2
  3. 80 dm2
  4. 80 cm2
 22. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo de 12 cm de base y 40 cm de altura?
  1. 104 | 104 centímteros cuadrados
 23. Longitud de una circunferencia de 4 cm de radio
  1. 25,12 | 25,12 centímetros cuadrados

true

PER

Joda Jr.

Dart Vader

$TXT FEEDBACK$

$TXT QUIZ$ Texto del enunciado

$#

Opción de respuesta 1

Opción de respuesta 2

Opción de respuesta 3

Opción de respuesta 4

arcade

 • GOOD LUCK!
 • DARTH VADER ATTACKS!
 • JODA JR. ATTACKS!
 • YOU ARE THE WINNER!
 • ¡ATAQUE ESQUIVADO!
 • GOLPE BRUTAL X3
 • GOLPE CRÍTICO X2
 • INTÉNTALO DE NUEVO
 • ATAQUES INFLIGIDOS

No has aconseguit vèncer a Darth Vader... Prova una altra vegada fent clic aquí

¡¡Increíble!! Lo has conseguido, haz click aquí para seguir...

"Impressionant treball §nombre§... Hem aconseguit acabar copn Darth vader... La teva ajuda ha estat increïble... Aconsegueixes 500 XP per a canviar-los per cromos o poders de la nostra ludificació... Fins a la pròxima!"

@guille_buedo

 1. "Nuestra" es un...
  1. Pronombre
 2. "Este" es un determinante demostrativo de...
  1. Cercanía
 3. Determinante posesivo, 2ª persona, un poseedor, masculino
  1. Tu | tuyo
 4. Quinto es un determinante numeral...
  1. Ordinal
 5. "Tímido" es un...
  1. Adjetivo
 6. Cerca es un _____ de tiempo
  1. Adverbio
 7. "Mucho" es un determinante...
  1. Indefinido
 8. "Bastante" es un determinante...
  1. Indefinido
 9. "Una" es un determinante artículo...
  1. Indeterminado
 10. "Eh" es...
  1. Una interjección
  2. Pronombre
  3. Preposición
  4. Conjunción
  5. Artículo
  6. Indeterminado
 11. "El" es un determinante artículo...
  1. Determinado
  2. Indeterminado
  3. Determinante
  4. Indeterminado
  5. Indefinido
  6. Posesivo
 12. "Ese" es un demostrativo de...
  1. Media distancia
  2. Lejanía
  3. Proximidad
  4. Muy cerca
  5. Artículo
  6. No es demostrativo
 13. "Una" es un artículo...
  1. Indeterminado
  2. Determinante
  3. No es un artículo
  4. Precioso
  5. Indefinido
  6. Demostrativo
 14. "Aquellas" es un determinante demostrativo de...
  1. Lejanía
  2. Media distancia
  3. Proximidad
  4. Ni lejos, ni cerca
  5. Ninguna respuesta es correcta
  6. Es un numeral
 15. "Pelota" es...
  1. Un sustantivo
  2. Artículo
  3. Adjetivo
  4. Numeral
  5. Ninguna es correcta
  6. Es un artículo determinado
 16. "Desde" es...
  1. Preposición
  2. Posesivo
  3. Numeral
  4. Numeral ordinal
  5. Artículo
  6. Demostrativo
  7. Ninguna es correcta
 17. "Pocas" es un determinante...
  1. Ninguna es correcta
  2. Posesivo
  3. Artículo
  4. Es un adverbio
  5. No es un determinante...
  6. Demostrativo
  7. Es un adjetivo
 18. "Blanco" es
  1. Adjetivo
  2. Adverbio
  3. Sustantivo
  4. Determinante
  5. Verbo
  6. Artículo
  7. Ninguna es correcta
 19. Determinante demostrativo, lejanía, femenino, plural
  1. Aquellas
  2. Este
  3. Esos
  4. Esas
  5. Esta
  6. Aquel
  7. Aquellas
 20. "Cerca" es un adverbio de...
  1. Lugar
 21. "Tal vez" es
  1. Adverbio
  2. Adjetivo
  3. Demostrativo
  4. Posesivo
  5. Preposición
  6. Conjunción
  7. Ninguna es correcta
 22. "Bonita" es un...
  1. Adjetivo
 23. "Suavemente" es un...
  1. Adverbio
 24. "Sobre" es una...
  1. Preposición
 25. "Él" es un...
  1. Pronombre
 26. "O" es una...
  1. Conjunción
 27. "Estuviste" es un...
  1. Verbo
 28. "Deprisa" es un...
  1. Adverbio
 29. "Verde" es un...
  1. Adjetivo
 30. "Paraguas" es un...
  1. Sustantivo | nombre
 31. "Bailar" es un...
  1. Verbo
 32. "Pero" es una...
  1. Conjunción
 33. "Difícil" es un...
  1. Adjetivo
 34. "Loco" es un...
  1. Adjetivo
 35. ¡Oh! es una...
  1. Interjección
 36. "Bajo" es un...
  1. Adverbio
 37. ¡Bah! es una...
  1. Interjección
 38. "Tú" es un...
  1. Pronombre
 39. "Tu" es un...
  1. determinante posesivo | posesivo
 40. "Ciudad" es un...
  1. Sustantivo
 41. "Caro" es un...
  1. Adjetivo
 42. "Escucha" es un...
  1. Verbo
 43. "Ellas" es un...
  1. Pronombre
 44. "Ágilmente" es un...
  1. Adverbio

 1. ¿Cuál es el área de un cuadrado cuyos lados miden 6 cm
  1. 36
 2. La base del rectangulo es de 12 cm, la altura es de 8 cm Calcula el área
  1. 96
 3. Un polígono de 5 lados es un...
  1. Pentágono
 4. Cuerpo geométrico de veinte caras.
  1. icosaedro
 5. ¿Cuál es el área del rectángulo?
  1. base por altura | base x altura | b x a | bxh
 6. El área de qué figura es igual al producto de diagonales dividido entre dos
  1. rombo
 7. Calcula el área de un círculo de 5 cm de radio
  1. 78,5
 8. Calcula el área de un círculo de 6 cm de radio
  1. 113,04
 9. La base del triángulo es de 4 cm y la altura es de 3 cm Calcula su área
  1. 6
 10. La base del triangulo es de 9 cm y la altura es de 6 cm ¿Calcular el area?
  1. 27
  2. 26
  3. 25
  4. 28
 11. La base del triángulo es de 14 cm y la altura es de 8 cm ¿Calcular el area?
  1. 56
  2. 58
  3. 62
  4. 54
 12. Calcula el área de un círculo de 14 cm de diámetro
  1. 153,86
  2. 156,73
  3. 156,33
  4. 155,86
 13. Calcula el perímetro de un rectángulo de 2 cm de base y 8 de altura
  1. 20 cm2
  2. 22 cm2
  3. 16 cm2
  4. 24 cm2
 14. Calcula el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 12 cm
  1. 48 cm
  2. 144 cm
  3. 64 cm
  4. 120 cm
 15. En el área de un triángulo multiplicamos base x altura y...
  1. Ninguna es correcta
  2. Dividimos : 3
  3. Multiplicamos por 3,14
  4. Dividimos : 4
 16. ¿Cuál es el área del rombo cuya diagonal mayor es 15 cm y la diagonal menor 10 cm?
  1. Ninguna es correcta
  2. 25 cm2
  3. 50 cm2
  4. 80 cm2
 17. ¿Cuál es la formula para calcular el rombo?
  1. A=(D x d)/2
  2. A=D + d/2
  3. A= (D+d)/2
  4. A= D x d
 18. Calcula el área de un rombo de diagonal mayor 5,4 m y diagonal menor 3 m
  1. 8,1 m2
  2. 8,3 m2
  3. 8,2 m2
  4. 8,5 m2
 19. Calcula el área de un rombo de diagonal mayor 6,8 cm y 4,2 cm diagonal menor
  1. 14,28
  2. 14,18
  3. 14,88
  4. 14,38
 20. El perímetro de un cuadrado de 8 cm cada lado es...
  1. 32 | 32 centímetros cuadrados
 21. Si el lado del cuadrado es de 20 dm, su área es...
  1. 400 dm2
  2. 400 cm2
  3. 80 dm2
  4. 80 cm2
 22. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo de 12 cm de base y 40 cm de altura?
  1. 104 | 104 centímteros cuadrados
 23. Longitud de una cirnferencia de 4 cm de radio
  1. 25,12 | 25,12 centímetros cuadrados