Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Influència de la IA en l'educació

La intel·ligència artificial pot ser una eina molt valuosa per transformar el futur de l’ensenyament i l’aprenentatge.

Font de recursos

Plataformes

Reptes

La IA permet la creació i adaptació de continguts educatius amb: -La personalització de l’aprenentatge - L'avaluació inmediata - La Creació d’entorns d’aprenentatge immersius i motivadors

Les plataformes i eines d’IA aplicades a l’educació no només digitalitzen els processos educatius tradicionals, sinó que també impulsen una evolució cap a l’aprenentatge adaptatiu i personalitzat.

Influència de la IA en l'educació

Molts són els reptes que implica la IA artificial en l'educació i als quals haurem de fer front per poder gaudir de les possibilitats que ens pot oferir aquesta eina en l'educació contemporània. - Blindar l'accés a les dades personals de l'alumnat - Tenir professorat ben format a través de cursos especialitzats - Oferir una formació tan completa com sigui possible a l'alumnat -Procura que l'alumnat pugui disposar dels instruments i les eines necessàries per fer servir la IA.