Want to make creations as awesome as this one?

Nivells de concreció de mesures de resposta a la inclusió

Transcript

Començar

Quant saps sobre inclusió de l'alumnat?

LIDIA TEROL TORRES

Pregunta 1 de 15

Pregunta 2 de 15

Pregunta 3 de 15

Pregunta 4 de 15

Pregunta 5 de 15

Pregunta 6 de 15

Pregunta 7 de 15

Pregunta 8 de 15

Pregunta 9 de 15

Pregunta 10 de 15

Pregunta 11 de 15

Pregunta 12 de 15

Pregunta 13 de 15

Pregunta 14 de 15

Pregunta 15 de 15

Segur que ara eres capaç d'identificar diferents mesures i aplicar-les segons el nivell d'itensitat que precisen.

QUIZ FINALItzat!