Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

ErasmusCeip el palmeral

Jornades Cefire

començar

LA NOSTRA TRAJECTÒRIA

Haz clic en previsualizar

i

KA122-SCH

calendari

Evaluar

Crear

KA121-SCH

KA122-SCH erasmus +

 • KA122-sch permet diferents tipus de mobilitats de docents i alumnat.
 • Té una duració d´entre 6 i 18 mesos.

 • CEIP El Palmeral va demanar un projecte KA122-sch al curs 2022-2023 i altre al 2023-2024. Aquest últim va obtindre major nota que el primer però ens vam quedar en llista d´espera:

Un Palmeral abierto a Europa. Semillas de presente, huellas de futuro”.

com començarem l´aventura

Vam crear una Comissió de treball a partir d´una reunió de claustre.

Contactàrem amb altres escoles i amb el CEFIRE per informar-nos .

Ens vam crear el OID identificador de l´escola i començarem a buscar informació a la web del SEPIE i a reunir-nos per redactar el projecte.

we do school.we make europe.

1

2

3

4

5

INOVACIÓ DIGITAL DOCENT

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA. EXPERIÈNCIES PLURILINGÜES

PROMOCIÓ D´OPORTUNITATS EDUCATIVES JUSTES,INCLUSIVES I COEDUCATIVES

PATRIMONI CULTURAL I L´ART COM A ENTENDIMENT.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA

we do school.we make europe.

2

SUBVENCIÓ OTORGADA

1

TOTAL

5.547,00 €

80 %

3

20%

RESTANT DEMOSTRANT QUE S´HA FET ÚS DEL 80%

4.437,60 €

dificultats trobades.

 • Es requereix de molt de temps. Molt important envoltar-se d´un bon equip perquè suposa molta feina i ens hem de posar d´acord.
 • Llegir tota la documentació després de trobar on està.
 • Distribuir les tasques dins de la Comissió Erasmus+.
 • Prendre decisions sobre qui fa la mobilitat i qui no tenint present els criteris establerts.
 • Rebre guests i organitzar totes les activitats i refer horaris..substitucions...
 • Trobar contactes per a les mobilitats: facebook, eTwinning, European School Education Platform.
 • La subvenció no cobreix tot el què havies demanat.
 • Implicar i informar a la resta del claustre.
 • Companys i companyes que no parlen anglés...

we do school.we make europe.

MOBILITATS

i després de la mobilitat,què?

2

3

4

1

PRESENTACIÓ AL CLAUSTREPER PART DELS PARTICIPANTS DEL VISCUT DURANT LA MOBILITAT.

PRESA DE DECISIONS CONJUNTA SOBRE QUINES ACCIONS ENS PODEN APLICAR A LA NOSTRA ESCOLA.

INFORMAR EN LES TUTORIES TAMBÉ DEL QUÈ HA PASSAT ABANS,DURANT I DESPRÉS.

APROFITAR LES REUNIONS TRIMESTRALS DE FAMÍLIES PER INFORMAR SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.

acreditació KA120-SCH erasmus +

ÉS UN PROGRAMA EDUCATIU DE LA COMISSIÓ EUROPEA DESENVOLUPAT PER A PROMOURE I FINANCIAR LA MOBILITAT ACADÈMICA DELS ESTUDIANTS I PROFESSORAT EUROPEU DINTRE DE LA UNIÓ EUROPEA, FOMENTANT L’INTERCANVI CULTURAL, LINGÜÍSTIC I ESPORTIU.

 • QUAN APROVEN EL PROJECTE,
AQUEST TÉ UNA DURACIÓ DE 4 CURSOS ESCOLARS.
 • CADA ANY, S´HA DE SOL.LICITAR UN KA121-SCH DEMANANT LES MOBILITATS QUE VOLS REALITZAR PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DEL PLA ERASMUS.

EL NOSTRE PLA ERASMUS +

Obrir el centre cap a una Europa sostenible.

Millorar la competència lingüística en anglés i actualitzar la metodologia CLIL.

Potenciar l’ús de les metodologies digitals i STEM per a la millora del procés d’aprenentatge.

Ifo

Ifo

QUÈ S´ESPERA DE CADA OBJECTIU?

 • TEMPORALITZACIÓ D´ACCIONS REFERIDES A QUÈ FAREM PER DESENVOLUPAR EIXE OBKJECTIU.
 • EINES PER AVALUAR EL GRAU D´ASSOLIMENT.

I

ACCIONS

I

I

 • Creació COORDINADOR SOSTENIBILITAT que regularà totes les accions.
 • Papereres en totes les aules.
 • Gràfica trimestral d’envasos reutilitzables per aula.
 • Objectiu: AULA VERD.
 • Creació encarregats d’aula de separació de residuus. Qüestionari families sobre envasos per l’esmorzar.
 • Situacions d’aprenentatge relacionades amb l’hort (2n i 3r cicle)
 • Registre producció anual de l’hort, recogida i documentació al quadern. Gràfica de la progresió d’ús de l’hort als diferents nivells.
 • Supervisió de l’hort per la Comissió d’Espais Exteriors i comunicació del seu progrés a la Comunitat Educativa.
 • Paperless ( no paper, digitalització)

ON ENS TROBEM ARA?

 • REUNIONS AMB LES FAMÍLIES PER PRESENTAR EL PROJECTE.
 • SELECCIÓ DE L´ALUMNAT QUE PODRÀ REALITZAR LES MOBILITATS.
 • ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROPIS.
 • FENT CONTACTES PER A LES MOBILITATS.
 • PENDENTS DEL CONVENI DE SUBVENCIÓ.
 • DONANT VISIBILITAT AL PROJECTE EN XARXES SOCIALS.
 • REUNIONS SETMANALS DE LA COMISSIÓ.

QUINES MOBILITATS TENIM PREVISTES?

 • 2 MOBILITATS AMB L´ALUMNAT. (18 XIQUETS I 6 MESTRES)
 • 2 JOB SHADOWING PER AL PROFESSORAT ( 4 MESTRES)
 • 2 CURSOS PER AL PROFESSORAT. ( 4 MESTRES)

3

Your content is liked, but only engages if it is interactive. Capture the attention of your audience with an interactive photograph or illustration.