Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Eines d'organització i automatització

Avanç departaments

Funcionalitats addicionals

Aplicacions de productivitat

Serveis de comunicació i col·laboració

Gen Mapa

Per a més informació clica a cadascuna de les línies

Connecta, crea i creix!

Eines d'organització i automatització

Avanç departaments

Funcionalitats addicionals

Aplicacions de productivitat

Serveis de comunicació i col·laboració

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

L1

LÍNIA 1 BLAVA - Serveis de comunicació i col·laboració

Per a més informació clica a cadascuna de les estacions

Eines d'organització i automatització

Aplicacions de productivitat

Avanç departaments

Funcionalitats addicionals

Serveis de comunicació i col·laboració

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

L2

LÍNIA 2 VERMELL - Aplicacions de productivitat

Per a més informació clica a cadascuna de les estacions

Eines d'organització i automatització

Avanç departaments

Funcionalitats addicionals

Aplicacions de productivitat

Serveis de comunicació i col·laboració

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

L3

LÍNIA 3 GROGA - Eines d'organització i automatització

Per a més informació clica a cadascuna de les estacions

Eines d'organització i automatització

Avanç departaments

Funcionalitats addicionals

Aplicacions de productivitat

Serveis de comunicació i col·laboració

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

L4

LÍNIA 4 VERD - Eines de funcionalitats addicionals

Per a més informació clica a cadascuna de les estacions

Eines d'organització i automatització

Avanç departaments

Funcionalitats addicionals

Aplicacions de productivitat

Serveis de comunicació i col·laboració

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

L5

LÍNIA 5 GRIS - Avanç departaments

Aquesta estació està en construcció

connecta't

puja't!

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

connecta't

Gen Mapa

Conncta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Aplicacions de productivitat

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Aplicacions de productivitat

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Aplicacions de productivitat

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Aplicacions de productivitat

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Eines d'organització i automatització

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Eines d'organització i automatització

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Eines d'organització i automatització

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Eines d'organització i automatització

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Eines d'organització i automatització

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

connecta't

Gen Mapa

Connecta, crea i creix!

Fitxa tècnica de l'estació

Connecta, crea i creix!

Trànsit normal

Trànsit normal

Trànsit normal

Trànsit normal

Seguim treballant per a connectar-te

Avanç departaments

Funcionalitats addicionals

Aplicacions de productivitat

Eines d'organització i automatització

Serveis de comunicació i col·laboració

L5

L4

L2

L3

L1

Línies i estacions

Avanç departaments

Funcionalitats addicionals

Aplicacions d'Office

Eines de productivitat i automatització

Serveis de comunicació i col·laboració

Gen Mapa

L3

L2

Connecta, crea i creix!

LÍNIA 1 BLAVA - Serveis de comunicació i col·laboració

L1

L1

L3

L2

L2

Cas d’ús 4 – Híbrid – Intermig - Data

Cas d’ús 1 – Híbrid – Intermig - Data

Cas d’ús 2 – Hibrid – Bàsic- Data

Cas d’ús 3 – Híbrid – Avançat- Data

Cas d’ús 4 – Híbrid – Intermig - Data

Cas d’ús 3 – Híbrid – Avançat- Data

Cas d’ús 2 – Híbrid –Bàsic- Data