Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ETNOGRAFIA APLICADA A L’EDUCACIÓ SOCIAL

PABLO GONZALEZ FERRERPAC 4 Semestre 2023/2024-2

INDEX

Introducció a la Història del Poble Gitano i l'Impacte en les Dones Gitanes

Relacions Sociohistòriques, de Poder i Desigualtat

Vinculació entre les Relacions Sociohistòriques i els Eixos de Desigualtat

Relació entre els Eixos de Desigualtat i els Estereotips envers les Dones Gitanes

Beatriz Garcia Garcia sobre les Estratègies de Transmissió Cultural

Exemples del Documental ROMIPEN

Reflexivitat Sociocultural en la Tasca Pedagògic

Reflexivitat Sociocultural en la Tasca Pedagògica de les Educadores Socials

Rellevància en la Tasca Pedagògica de les Educadores Socials

Video

En aquesta PAC 3, ens hem aproximat a la història del poble gitano per entendre com ha estat conceptualitzat com a poble i hem aprofundit en l'impacte d'aquesta conceptualització en la vida de les persones, a través dels relats d'algunes dones gitanes (ROMIPEN, 2019).

Introducció a la Història del Poble Gitano i l'Impacte en les Dones Gitanes

Relacions Sociohistòriques, de Poder i Desigualtat

Història de marginació i persecució- Desavantatge socioeconòmica intergeneracionalSegregació socialExclusió de la comunitat gitana dels sistemes de poder i recursos: educació, salut, habitatge i ocupació- Discriminació de gènere i ètniaDoble discriminació: dones gitanes i restriccions culturals- Normes estrictes de comportament i rols de gènere

Barreres educatives- Discriminació i expectatives culturals

Vinculació entre les Relacions Sociohistòriques i els Eixos de Desigualtat

Racisme sistèmic- Exclusió i discriminació racialDesigualtats de gènere- Intersecció de les desigualtats de gènere i raçaMarginalització econòmica- Pobresa i accés limitat a recursos educatius i laborals

Relació entre els Eixos de Desigualtat i els Estereotips envers les Dones Gitanes

Promiscuïtat i subjugació- Percepció racialitzada i masclistaCriminalitat- Prejudicis racialsPrimitivisme i manca d'educació- Accés limitat a recursos educatiusEndogàmia i aïllament cultural- Alteritat i resistència a la integració

Les relacions sociohistòriques de poder i desigualtat influeixen profundament en la vida de les dones gitanes, perpetuant eixos de desigualtat i estereotips, que al seu torn reforcen aquestes relacions desiguals. És essencial reconèixer aquestes dinàmiques per abordar les desigualtats i promoure una societat més inclusiva i equitativa.

Beatriz Garcia Garcia sobre les Estratègies de Transmissió Cultural

Impacte de la conceptualització del poble gitano en la societat majoritàriaDiscriminació institucional- Polítiques discriminatòries: educació, habitatge, ocupacióExclusió social- Limitació d’oportunitats d’integració i mobilitat socialDesprestigi cultural- Menyspreu o folklorització de les pràctiques culturals gitanes

Exemples del Documental ROMIPEN

Educació- Dificultats per accedir a una educació de qualitatTreball- Discriminació laboral, necessitat d'amagar la identitat gitanaIdentitat Cultural- Pressió per assimilar-se, tensions amb la identitat gitanaEmpoderament- Històries d’èxit i suport mutu dins la comunitat gitana

Reflexivitat Sociocultural en la Tasca Pedagògica

Concepte de reflexivitat sociocultural (Bretones, 2020)Interpretació cultural- Evitar estereotips, dissenyar intervencions educatives pertinentsCrítica institucional- Qüestionar estructures i polítiques desigualsPosicionament pedagògic conscient- Reflexió sobre sabers experts i perspectives múltiples, impacte en equitat i empoderament

La reflexivitat sociocultural enriqueix la comprensió dels educadors socials sobre les realitats culturals i socials dels seus estudiants, reforçant la seva capacitat per intervenir de manera efectiva i ètica en la promoció de l'aprenentatge inclusiu i la justícia social dins dels entorns educatius. Aquest enfocament crític i reflexiu és essencial per transformar les pràctiques educatives i avançar cap a una educació més equitativa i respectuosa de la diversitat.

Reflexivitat Sociocultural en la Tasca Pedagògica de les Educadores Socials

Concepte de reflexivitat sociocultural (Bretones, 2020)- Comprensió profunda de les dimensions culturals en contextos educatius- Desafia visions fragmentades i pràctiques institucionals que trivialitzen o cosifiquen la realitat empírica dels individus

Interpretació Cultural i Crítica Institucional

Interpretació cultural- Cada PAC requereix una interpretació cultural profunda per comprendre diverses perspectives i experiències.- Evita estereotips i dissenya intervencions educatives més rellevants i efectives.Crítica institucional- Reflexió crítica sobre les pràctiques professionals i estructures institucionals que perpetuen desigualtats.- Essencial per desenvolupar una pràctica educativa més inclusiva i que respongui adequadament a les necessitats diverses.

Posicionament Pedagògic Conscient i Rellevància en la Tasca Pedagògica

Posicionament pedagògic conscient- Desenvolupament d'un posicionament pedagògic conscient mitjançant la reflexivitat sociocultural.- Reflexionar sobre com s'incorporen els sabers experts i perspectives múltiples en la pràctica educativa.

Rellevància en la tasca pedagògica- Comprensió més profunda de les dinàmiques culturals i socials.- Facilita la identificació i superació de barreres culturals i institucionals.- Proporciona un marc per intervenir de manera efectiva i ètica en la promoció de l'aprenentatge inclusiu i la justícia social.- Promou pràctiques educatives més justes i equitatives.- Transformació de les pràctiques educatives cap a una educació més equitativa i respectuosa de la diversitat.- Marc ètic i polític per analitzar relacions de poder en processos educatius.

La reflexivitat sociocultural no només enriqueix la comprensió de les educadores socials sobre les realitats culturals i socials dels seus estudiants i comunitats, sinó que també reforça la seva capacitat per intervenir de manera efectiva i ètica en la promoció de l'aprenentatge inclusiu i la justícia social dins dels entorns educatius. Aquest enfocament crític i reflexiu és essencial per transformar les pràctiques educatives i avançar cap a una educació més equitativa i respectuosa de la diversitat.