Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

UF1

L’organització del cos humà, la salut i la malaltia

UF2

El moviment i la percepció

UF3

L’oxigenació i la distribució de la sang

UF4

El metabolisme i l’excreció, la regulació interna i la seva relació amb l’exterior

Seqüenciació de les unitats formatives

Aquest Mòdul disposa de 99 hores. Les Unitats Formatives es realitzaran de forma seqüencial tal i com es mostra en les següents imatges

Temporització de les unitats formatives

UF1

22h14/09/23 - 02/11/23

UF2

22h03/11/23 - 12/01/24

UF3

22 h18/01/24 - 08/03/24

UF4

34h14/03/24 - 24/05/24