Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

La placa micro:bit

La placa micro:bit és un microordinador portàtil programable de dimensions 4x5 cm.Porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

La placa micro:bit

La placa micro:bit és un microordinador portàtil programable de dimensions 4x5 cm.Porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

Torna

Saber

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

L'entorn de programació

https://makecode.microbit.org/

Clica per conèixer l'entorn de programació

Altres entorns de programació

Saber

L'entorn de programació

https://makecode.microbit.org/

Clica per conèixer l'entorn de programació

Altres entorns de programació

Torna

Simulador

Càrrega dels programes a la placa controladora

Publicar el projecte

Llenguatges de programació: Blocs, Javascript, Python

Ajustos.Entre d'altres, podem canviar l'idioma de l'editor

Àrea de treball

Blocs de programació

Desa el programa a l'ordinador

Torna

La placa micro:bit

La placa micro:bit és un microordinador portàtil programable de dimensions 4x5 cm.Porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

Saber

L'entorn de programació

https://makecode.microbit.org/

Clica per conèixer l'entorn de programació

Altres entorns de programació

Saber

L'entorn de programació

Torna

https://makecode.microbit.org/

Simulador

Càrrega dels programes a la placa controladora

Publicar el projecte

Llenguatges de programació: Blocs, Javascript, Python

Ajustos.Entre d'altres, podem canviar l'idioma de l'editor

Àrea de treball

Blocs de programació

Desa el programa a l'ordinador

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

Clica les icones de la presentació interactiva

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

La placa micro:bit

La placa micro:bit porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

Torna

Saber

Coneguem la placa micro:bit

La placa micro:bit porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

Torna

Saber

Placa controladora de codi obert creadaa Gran Bretanya al 2012 amb l’objectiude facilitar i fomentar l’aprenentatge de la programació i la robòtica en els nens i nenes britànics. Des de 2016 forma part d’un projecte educatiu global (Micro:bit Educational Foundation) en el que, a més de la BBC participen diverses grans companyies tecnològiques (Microsoft, Cisco, Bluetooth, Samsung …)

Per començar a programar comportaments al món físic amb micro:bit només necessitem aixó …

+

Hardware (maquinari)

Software (programari)

És una plataforma educativa que integra maquinari, programari i una organització de suport (microbit.org), expressament dissenyada per inspirar a una nova generació de persones creadores digitals.

Clica les icones de la presentació interactiva

Seymour Papert, creador de Logo

Els principis de l'aprenentatge creatiu

Coneguem la placa micro:bit

La placa micro:bit porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

Torna

Saber

Coneguem la placa micro:bit

La placa micro:bit porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

Torna

Saber

L'entorn de programació

Torna

https://makecode.microbit.org/

Itinerari d'aprenentatge inicial

Simulador

Càrrega dels programes a la placa controladora

Publicar el projecte

Llenguatges de programació: Blocs, Javascript, Python

Ajustos.Entre d'altres, podem canviar l'idioma de l'editor

Àrea de treball

Blocs de programació

Desa el programa a l'ordinador

Coneguem la placa micro:bit

La placa micro:bit porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

Torna

https://microbit.org/es-es/get-started/user-guide/overview/

Coneix la placa micro:bit

La placa micro:bit porta integrats una sèrie de sensors i actuadors que permeten treballar amb entrades i sortides sense necessitat de connectar components externs.

Torna

Presentació realitzada per Carolina Crespo,professora de Tecnologia i membre de l'equip

El logotip de la placa és un sensor tàctil

Matriu 5x5 de LEDs de lluentor ajustable. El seu funcionament és reversible: poden actuar com a sensor de llum.

Botó A

Botó B

Pins: d'entrada, sortida i alimentació de components externs, que podem connectar mitjançant pinces cocodril

Connectivitat: ràdio i Bluetooth

Processador

Micròfon

Altaveu

Connector microUSB: alimentació i càrrega de programes

Botó de reinici

Magnetòmetre (brúixola)Acceleròmetre (moviment i posició)

Connector JST per bateria (3V)

Pins als que podem accedir mitjançant una placa d'expansió

La placa micro:bit

què hi ha per aquí?

Passa el ratolí per la imatge

Sensor tàctil

Micròfon

Matriu de LEDs 5x5 Funcionament reversible: poden actuar com a sensor de llum

Botó A

Botó B

Pins: entrada, sortida

Connectivitat: Radio i Bluetooth

Processador

Altaveu

Magnetòmetre (bruíxola) Acceleròmetre (moviment)

Connector microUSB alimentació i càrrega de programes

Botó de reinici

Connector JST per bateria (3V)