Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Real AcademiaGalega de Ciencias

Pablo Guldrís Conde

Índice

1. Analise de contexto

2. Compilación de información. Experiencia na empresa

3. Identificar as necesidades da empresa en realción cos proxectos que as poidan satisfacer

Análise de Contexto

-Ficha da empresa.-Human resources and materials.-RSC and good practice in the company.

Où se trouve

-Juan Manuel Lema Rodicio.-Secrétariat de l’académie

Directeur général et lieu de travail

Ficha da Empresa

-Real Academia Galega de Ciencias-Logo

Nom et logo

-Facultade de Química,Avenida das Ciencias s/n. Campus Sur. 15782 Santiago de Compostela. A Coruña

Historie

-Il a un seul employé mais avec plus de cinquante partenaires. -C’est une petite entreprise.

-Ils n’ont pas d’usines.-Ont des ateliers en ligne et présentiel.

Lieu d´implantation des usines ou des ateliers

Ficha da Empresa

-Scientifique galicien de l’année.-Conférences et cycles de conférences.-Prises de possession.-Ouvertures de cours.

Activités

Nombre d´employés et taille de l´entreprise

-Mission. -Vision.-Valeurs.

-Ne facture pas, c’est une société à but non lucratif.

Chiffre d´affaires annuel

Ficha da Empresa

-Secteur de l’éducation.

Secteur d´activité ou clients

Philosophie et valeurs

Human Resources and Materials

Organizational chart:

-Functional.

Lidership:

-Democratic.-They make decisions in groups.

Material resources

-One printer.-Computer licens (Word, Excel, Power Point).-Two Computers.-Conference room.-Table.-Tv.

RSC and Good Practice in the Gompany.

Environmental Initiatives:

-Reduce the use of paper.-Saving energy.-Recycling and reusing.-Working at home.

Awards receive:

-They don´t get any award.-They give.

Foundation

-They only collaborate with different foundations.-They are sponsorship with.

RSC and Good Practice in the Gompany.

Policies:

-Antimoving protocol.-Harassment policies.-Data protection policies.

Certificacions:

-ISO 9001-ISO 45001-ISO 27001- ISO 10002 -ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018

Compilación de información. Experiencia na empresa

-Xestión avanzada da información.-Obrigas da empresa.-Protocolo empresarial.-Identificación de eventos, reunións e viaxes realizados durante as prácticas.

Necesidades do posto e Ladróns de tempo

Xestión Avanzada da Información

Xestión e administración de eventos

-Eventos nos que participei.-Elementos informaticos empregados.

Almacenamento dos datos

-Xestor de Windows.-Google drive.

-Formalizar so contratos de traballo.-Inscripción dos traballadores na seguridade social.-Dar vacións e xornadas de descanso.-Dar información á Axencia Tributaria.-Ter un plan de prevención de riscos laborais.

-Control dos gastos dos eventos e da oficina.-Pago dos soldos.-Balances anuais.

Obrigas fiscais e laborais

Obrigas contables

Obrigas da Empresa

-Youtube.-Facebook.-Twitter.-Linkedin

Comunicación nas redes

-Non acepta agasallos.-Identidade sen ánimo de lucro.

Protocolo empresarial

Protocolo Empresarial

Identidade Corporativa

-Logo.-Tipografía nos escritos da academia.-Cores corporativas.-Paxina web.-Canle de Youtube.

Agasallos de empresa

-Como atender as visitas.-Vestimenta.-Puntualidade.-Atención de chamadas.-Atención por correo.

-Dependeran da importacia da dubida, queixa ou reclamación.

-Apartado da páxina web.-Escribir un correo ao correo da academia.-Chamada telefónica.

Prazos de resposta

Canles de recollida de suxestións, queixas e reclamacións.

Protocolo de atención ao cliente

Identificación de eventos, reunións e viaxes realizados

Evento Principal

-Toma de Posesión.-Acto institucional.

Primeira fase

-Avisar da súa entrada na academia.-Cadrar axendas.

Segunda fase

-Coñecer a asistencia.-Envio das invitacións.-Listaxe definitiva.

Día do evento

-Colocar as entidades e resto de convidados.-Comprobacións de luz e son.-Colocar iconas da academia.

Vestimenta

-Camisa e mais formal.

Distintos actos

-Reunións.-Ciclos de conferencias.-Entregas de premios.

Identificar as necesidades da empresa en realción cos proxectos que as poidan satisfacer

-Planificación do proxecto e documentación asociada-Definición dos procedementos para o seguimento e control na execución do proxecto

Necesiades a cubrir

-Espazo propio para traballar.-Convenio USC.-Solución.-Que debe ter.-Orzamento.

Planificación do proxecto e documentación asociada

Primeira fase:

-Que necesidades ten que cubrir.-Selección dos lugares que cubran as necesidades.-Visitas ao lugar.

Segunda fase:

-Falar coa USC para ver solucións.-Fin do convenio ou non.

Procedementos para o seguimento e control

Contemplar posibles riscos

-Tardar en atopar o espazo correcto.-Non formalizar a oferta.

Cese do convenio coa Usc

-Buscar outro convenio.-Falar coa Xunta.

Mudanza

-Perder material sensible.-Danos nos equipos informáticos.

Saber se é unha medida axeitada

-Enquisas aos traballadores.-Saber que se pode cambiar.

Foi unha experiencia inolvidable