Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Os referentes femininos en ciencias na educación primaria: proposta de intervención

Traballo de fin de grao

As relacións entre as mulleres e os campos STEM:

Fenda de xénero?

INTRODUCIÓN

As aulas están cargadas de estereotipos de xénero difundidos tanto polos profesionais docentes como polos propios grupos de iguais en función da influencia que ten a sociedade.

(UNESCO, 2019)

Descripción da proposta

Análise de resultados

Metodoloxía

índice

Obxectivo

Conclusións

Deseñar unha intervención que nos sirva para axudar a pechar a fenda de xénero nas STEM.

obxectivo

Investigación-acción

metodoloxía

Investigación-acción

metodoloxía

Identificar o problema.

Investigación-acción

metodoloxía

Identificar o problema.

Planificar unha solución.

Investigación-acción

metodoloxía

Identificar o problema.

Planificar unha solución.

Implementar a solución.

Observar os resultados.

Investigación-acción

metodoloxía

Identificar o problema.

Planificar unha solución.

Implementar a solución.

Observar os resultados.

Reflexonar sobre o conseguido.

Investigación-acción

metodoloxía

Identificar o problema.

Planificar unha solución.

Implementar a solución.

Tradicional, sen empregar demasiado as computadoras

Charlas anuais sobre a muller e a ciencia

16 alumnos de 6º curso

CEIP Plurilingüe Os Tilos

A metodoloxía habitual

Os coñecementos previos

A aula

O centro

Contextualización

Descripción da proposta

Obxectivos

Identificar as principais barreiras que impediron que as mulleres científicas máis próximas a contorna do alumnado tivesen éxito e fosen coñecidas.

Descripción da proposta

Recoñecer as principais mulleres científicas da Historia, así como a varias científicas galegas.

Reflexión grupal

Cuestionario final

Xogo de mesa

Descripción da proposta

1º Sesión

Cuestionario de ideas previas

Comezo da investigación

Creación dos grupos

Explicación da intervención

Descripción da proposta

2º Sesión

Debate guiado

Reunión de grupos

Descripción da proposta

3º Sesión

Fin de investigacións

Creación dunha noticia

Descripción da proposta

4º Sesión

Posta en común

Avaliación

Debate final

Exposicións

Descripción da proposta

5º Sesión

Organización das exposicións

Datos das nenas

Análise dos resultados

Cuestionario inicial

Como te imaxinas que é unha persoa que se dedica a traballar coas ciencias? Debuxa esa idea.

100%

Total

Mulleres científicas

70%

Sen xénero determinado

20%

Homes científicos

10%

Datos dos nenos

Como te imaxinas que é unha persoa que se dedica a traballar coas ciencias? Debuxa esa idea.

Análise dos resultados

Cuestionario inicial

100%

Total

Mulleres científicas

0%

Sen xénero determinado

13%

Homes científicos

87%

Coñeces moitas persoas que traballasen coas ciencias? De ser o caso escribe o nome das persoas que coñezas.

Análise dos resultados

Cuestionario inicial

Coñeces moitas persoas que traballasen coas ciencias? De ser o caso escribe o nome das persoas que coñezas.

Análise dos resultados

Cuestionario inicial

Análise dos resultados

Cuestionario final

Análise dos resultados

Cuestionario final

Necesidade de propostas que fomenten a cooperación en ciencias entre nenos e nenas.

Charlas e actividades destinadas a este tema cun enfoque errado.

Desinterese masculino xeneralizado.

CONCLUSIÓNS

Mellor xestión do tempo.

Diálogo como canal principal.

Competencias

CONCLUSIÓNS

Aprendizaxe máis significativa.

Mellor xestión do tempo.

Diálogo como canal principal.

Competencias

CONCLUSIÓNS

Bibliografía