Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EMPEZAR

QUIZ BOMBA FORMULACIÓ

PREGUNTA 01

¿iNDICA LA FÓRMULA DEL DIÒXID DE CARBONI?

C2O2

CO2

C2O4

C2O

PREGUNTA 02

¿INDICA QUINA FÓRMULA ÉS UN HIDRÀCID?

Ca(OH)2

CaO

HBr

Ca2H

¡BIEN!

PREGUNTA 03

¿ QUINA ÉS LA NOMENCLATURA STOCK DE N2O3?

Òxid de nitrogen (II)

ôxid de nitrogen (V)

triòxid de dinitrogen

Òxid de nitrogen (III)

¡BIEN!

PREGUNTA 04

¿INDICA EL NOM EN FORMA DE GAS DEL HCl?

Clorur d'hidrogen

Àcid clorhídric

Hidrur de clor

òxid de clor

¡BIEN!

PREGUNTA 05

¿INDICA QUINA DE LES SEGÜENTS SUBSTÀNCIES ÉS UN HIDRUR?

Fe(OH)

FeH3

Fe2O3

HCl

¡BIEN!

PREGUNTA 06

¿INDICA QUINA DE LES SEGÜENTS SUBSTÀNCIES ÉS UN HIDRUR?

Fe(OH)

FeH3

Fe2O3

HCl

¡BIEN!

PREGUNTA 07

¿INDICA QUINA DE LES SEGÜENTS SUBSTÀNCIES ÉS UN HIDRUR?

Fe(OH)

FeH3

Fe2O3

HCl

¡BIEN!

PREGUNTA 08

¿INDICA QUINA DE LES SEGÜENTS SUBSTÀNCIES ÉS UN HIDRUR?

Fe(OH)

FeH3

Fe2O3

HCl

¡BIEN!

¡ENHORABUENA!

¿VOLVER?

¿VOLVER A INTENTARLO?

¡NO!