Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CCP

NOFC, megafonía docs finais...

18 de xuño, 2024

Proxecto enClave (concello)

BENVID@S

NOFC

Roda aberta de int.

Megafonía

Prácticas maxisterio

Promoción

Avaliación, memorias, Plan Proxecta

Informes dirección

Consello da infancia

Orde do día

- Actualización.

NOFC

Agasallo representantes?

Propostas actuacións.

Consello da infancia

Igualdade, diversidade e xénero: - Programa de prevención de Acoso escolar; 5º e 6º.- Detección temperá de dislexia e trastorno TDA/H (USC); 1º,2º,3º.Educación e prevención:- Programa de financiación proxectos ANPA.- Apoio ao programa Espazo FamiliaS.- Xogo dramático; 6º infantil.- Emocións a través do teatro; 4º.Saúde- Programa de Saúde Mental - Hixiene bucodental coa USC; 2º e 6º.- Avaliación optométrica e visual coa USC; 2º e 3º.

3.- Proxecto enClave (Concello), proposta 24/25

No claustro recolleremos as persoas que se ofrecen a titorizar estas prácticas.Resposta a unha consulta á inspección educativa respecto de que proxenitores poidan titorizar a fillos/as:"...prácticas de maxisterio, tendo en conta o principio de obxectividade na avaliación, eu recomendo que, de existir outra opción (pode facer as prácticas con outra titora), mellor se evite que a súa nai faga de titora. En definitiva este é un procedemento de avaliación."

4.- Prácticas maxisterio 24/25

Carpeta no PC da sala de xuntanzas..

Megafonía

  1. Marcar en Xade.
  2. Previsión de repetidores.

8. Promoción

  1. Avaliación.
  2. Memorias.
  3. Plan proxecta.

6. Próximos procedementos

Libros de texto
Comida fin de curso

INFORMES DE DIRECCIÓN

RODA ABERTA DE INTERVENCIÓNS

BOA TARDE!

¡GRAZAS!