Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2 GENERACIONS UNA MATEIXA LLENGUA

Treball de recerca

Sara Borralleras

 1. La delimitació del tema
 2. Recerca secundària
 3. Recerca primària
 4. Pla de treball de l'estiu

ÍNDEX

- Expressions avis- Moodle

Motivacions:

HIPÒTESI

Els joves entenen els avis, però els avis als joves no.

01. la delimitaciódel tema

Com canvia la llengua catalana d'una generació a l'altre

Expressions

ÍNDEX PROVISIONAL

 1. Recorregut de la llengua catalana a grans trets
 2. Què és el lèxic d’una llengua?
 3. Què són les expressions? Per què serveixen?
 4. Quines expressions analitzarem? Què volen dir?
 5. Com ha canviat la llengua al Lluçanès en les dues generacions, tenint en compte les enquestes?
 6. Quines expressions podem interpretar que han desaparegut? I quines han aparegut? Algunes s’han mantingut?
 7. El català al lluçanès: empobrint-se o enriquint-se
 8. Com ens afecten les llengües estrangeres en la nostre parla
 • Saber si ens expressem de la mateixa manera a les dues generacions.
 • Descubrir si per entendre'ns entre generacions hem d’adaptar el que diem.
 • Observar frases fetes i/o expressions que hagin aparegut amb cada generació.

01. la delimitaciódel tema

OBJECTIUS

 • Història de la llengua catalana
 • Què són les expressions
 • Com es classifiquen
 • Què és el lèxic

Orígens i història. (s. f.). Llengua Catalana. https://llengua.gencat.cat/ca/el-catala/origens-i-historia/index.html

expressió - Diccionari Català - WordReference.com. (s. f.). https://www.wordreference.com/definicio/expressi%C3%B3

La Normalització Lingüística - Cpnl, C. P. A. (s. f.-a). 1. El lèxic català | Gramàtica | Consorci per a la Normalització Lingüística - CPNL. Consorci Per A la Normalització Lingüística - CPNL. https://www.cpnl.cat/gramatica/8/1-el-lexic-catala/nivell/tots

02. RECERCA SECUNDÀRIA

Les expressions les treure escoltant bé pel carrer, buscant a finternet i mirant dues sèries (una de la generació de +60, i una altre de la generació -25)

03. recerca primària

ENQUESTES

Seleccionar unes quantes frases fetes i expressionsExplicar-lesDiferents generacions: les entenen?

Extreure'n resultats

Crear les enquestes

Identificar què volen dir

Seleccionar les expressions

Mirar les sèries

04. PLA DE TREBALL PER L'ESTIU

Acabar la recerca secundària

2 GENERACIONS UNA MATEIXA LLENGUA

Treball de recerca

Sara Borralleras