Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Comezar

MINIPROXECTO 2

presentación REXURDIMENTO

Final

11

O banquete de Conxo

10

A revolución do 46

09

O rexionalismo

06

O federalismo

05

O provincionalismo

04

O galeguismo

03

Autores recoñecidos

08

O nacionalismo

07

Situación da cultura e da lingua

02

Introdución

01

Índice

REXURDIMENTO:Foi un movemento cultural, social e literario que se desenvolveu no século XIX co obxetivo de dignificar a sociedade galega o que significaba conseguir un poder político e administrativo propio e recuperar o idioma galego.

INTRODUCIÓN REXURDIMENTO

A mediados do S. XIX apareceron as primeiras publicacións periódicas con algúns textos en galego. Habería que esperar ata os 70 para ver xornais e revistas unicamente en galego(A Monteira) contribuíron a unha maior difusión do Rexurdimento.Tamén foi moi importante algunhas obras como ''Historia de Galicia'' cuxo obxetivo era demostrar a nación galega. Ademais xorden os primeiros diccionarios en galego.

A SITUACIÓN DA CULTURA E DA LINGUA

O GALEGUISMO

A partir de 1840, nace entre algúns intelectuais o galeguismo:Movemento político, cultural e social que pretende recuperar a identidade galega e poder político. Este proceso ten varias partes:

O PROVINCIALISMO (1840-1868)

A partir de 1833 Galicia se dividiu en 4 provincias actuais. Isto provocou unha revolta militar en 1846 e o movemento político chamado provincialismo que reivindicaba Galicia como única provincia con unidade administrativa, social, cultural e económica.

Movemento das ideas republicanas que chegou a redactar un ''Proxecto de Constitución para o Estado Galaico''. O seu desenvolvemento rematou coa restauración monárquica da época.

O FEDERALISMO (1869-1881)

Carácter conservador que tramén combatía o centralismo liderado por Alfredo Brañas.

Carácter progresista que apoiou intelectualmente o Rexurdimento liderado por Manuel Murguía.

CORRENTE TRADICIONALISTA

CORRENTE LIBERAL

VS

O REXIONALISMO (1881-1916)

Este movemento desenvolveuse parello ao Catalán e ao Vasco. Houbo dúas liñas:

O NACIONALISMO

É a evolución de todas as correntes anteriores que peleaban polo recoñecemento da indentidade galega. Conseguiron a aprobación do estatuto de autonomía o 28 de xuño de 1936, 20 días antes do golpe de estado de Franco.

Autores recoñecidos do rexurdimento

Eduardo Pondal (1835-1917)

Foi un escritor e poeta galego moi importante no rexionalismo galego. Escribiu tanto en galego como en castelán e escribiu dúas obras moi importantes, Aires da miña terra (1880) e O divino sainete (1888). A parte foi promotor do Banquete de Conxo.

Rosalía de Castro (1837-1885)

Foi unha poeta galega moi importante nos anos do rexurdimento. A partir do seu libro cantares gallegos se empezou O REXURDIMENTO.

REVOLUCIÓN DO 46

A revolución do 46 foi un dos feitos máis representativos deste século.Consistiu na revolución de militares galegos en diferentes lugares de Galicia contra o presidente Ramón María Narváez, que foron executados na vila coruñesa de Carral.

REVOLUCIÓN DO 46

O BANQUETE DE CONXO

Tivo lugar o 2 de marzo de 1856 no desaparecido concello de Conxo.Tiña como obxectivo unir a obreiros, artesáns e estudiantes dunha clase elevada na que estes servían ós obreiros e artesáns como símbolo de igualdade e respeto.

O BANQUETE DE CONXO (1856)

ENRIQUE BÓVEDA REDONDO3º ESO

GRAZAS!!!