Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

comenzar

MESOZOIC

BENVINGUTS AL

Índex

Triasic

Jurasic

Cretaci

Un canvi Caigut del cel

Gràcies

Triasic

Què va passar en el període Triàsic? La majoria dels dinosaures van aparèixer a finals del Triàsic. Entre ells destacaven els teròpodes i els prosauròpodes. En absència de competència i amb nínxols ecològics buits, els primers dinosaures van colonitzar ràpidament la terra. Cal destacar Procompsognathus i Plateosaur

Com era el món al Triàsic? Triàsic | Amics dels Dinosaures i la Paleontologia Durant el Triàsic, gairebé totes les terres de la Terra es concentraven en un sol supercontinent centrat més o menys a l'equador, anomenat Pangea («tota la terra»).

jurasic

El Juràsic és un període geològic que es va estendre fa aproximadament 201 a 145 milions d'anys y és la segona era del Mesozoic. Durant este temps, la Terra va experimentar significatius canvis tectònics, climàtics i biològics. Característiques principals del Juràsic:Tectònica i geografia: Els continents van començar a separar-se, creant nous oceans i modificant el clima global.Clima: El clima va ser generalment càlid i humit, açò va afavorir la proliferació de vastos boscos. No hi havia casquets polars, i els nivells de la mar eren alts.Vida terrestre: Va ser l'era dorada dels dinosaures. Grups emblemàtics de dinasaurios dominaven els ecosistemes terrestres. També van aparéixer els primers mamífers i aus primitivesVida marina: Els oceans estaven plens de vida, amb abundància de rèptils marins Vegetació: La flora estava dominada per les gimnospermes, com les coníferes.

cretaci

El Cretàcic, últim període de l'era Mesozoica (145-66 milions d'anys arrere), es va caracteritzar per la fragmentació de Pangea, alts nivells de la mar i un clima càlid. Dominat per dinosaures i l'aparició de les plantes amb flors, este període va finalitzar amb l'extinció massiva del Cretàcic-Paleógeno, probablement causada per l'impacte d'un asteroide, que va portar a la desaparició dels dinosaures no avianos i va permetre la diversificació dels mamífers en l'era Cenozoica.

un canvi caigut del cel

Un gran impacte meteorític, juntament amb les erupcions generalitzades, son possiblement els causants de la gran extinció del final del cretaci. És probable que la disminucio de la radiació solar inciddent, per la quantitat de materia en suspensió procedent de l´impacte, reduïda enormement la capacitat de les plantes per a realitzar la fotosíntesi i que, per tant, totes les xarxes tròfiques es veren alteradas. A pesar de la devastació, aquest escenari va ser més avantajós per a algunes aus i petits mamífers, que van poder diversificar-se i ocupar ecosistemes anteriorment dominats pels reptils

GRÀCIES