Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

הפעילו את הסרטון

לאחר הצפיה בסרטון לחצו על הכפתור הצהוב להמשך

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

לחצו על הכפתור ועזרו לתאומים לפענח את השלטים

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מ

י

ר

ה

ש

ר

ו

ח

ל

ל

נ

י

י

ע

מ

ל

נ

?איזה שביל פונה למעיין

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

9

7

2

3

Pag de créaion

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

21

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

לכל הדלתות יש שמות מהצומח, הדלת הנכונה היא הדלת שהשם שלה בגימטריה שווה לערך המספרי של אלי ויעלי ביחד

?איך נגלה את הערך המספרי

בכדי לגלות את הערך של אלי ויעלי נכתוב את הערך המספרי של כל אות ← נחבר ביחד במחשבון את כל המספרים ←התוצאה שנקבל זהו הערך המספרי של אלי ויעלי

נראה לכם מסובך? בואו פשוט נתחיל בהדגמה צעד צעד

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

.אלי ויעלי פתחו את השער ולמולם נגלה מבצר עתיק עם הרבה דלתות.בשביל להגיע למעיין הנעלם עליהם לפתוח את הדלת הנכונה לחצר המבצר

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

30

10

161

1

30

10

70

10

בכדי לגלות את הערך של אלי ויעלי נכתוב את הערך המספרי של כל אות ← נחבר ביחד במחשבון את כל המספרים ←התוצאה שנקבל זהו הערך המספרי של אלי ויעלי

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

8

338

40

10

90

70

2

3

6

2

398

300

10

30

10

40

161

6

30

10

40

210

70

80

200

10

40

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

!פתחתם את השער הנכוןעכשיו אתם יודעים שבאמצעות גימטריה אפשר לתת ערך מספרי למילה שלמה, או לכמה מילים יחד, ולשהוות אותה למילים אחרות שיש להם אותו ערך מספריהרבה פעמים כשמוצאים מילים וביטויים עם ערך מספרי שווה,.אנחנו מחפשים גם משמעויות משותפותכמו למשל, יין = 70 = סוד. וזה בדיוק מתאים לאמירה.כשמישהו שותה יין הוא מגלה את כל הסודות שלו, "נכנס יין יצא סוד" אחד כנגד השניאלי ויעלי פתחו את דלת גבעולים שהובילה אותם לחצר המבצר הקסוםאך עדיין אינם מוצאים את המעיין, עליהם לעבור דרך מבוך העצים שבגינה

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

?

?

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

מעבר לעמוד הבית

מעבר לעמוד הקודם

לוח גימטריה

מחשבון

-סוף-

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב

,אופסתשובה לא נכונה

.נסו שוב